Pražské gerontologické dny 2013

Proměny dlouhodobé péče

6.-7. června 2013, konferenční centrum GreenPoint, Dvouletky 529/42, Praha 10 

a Era svět, Jungmannovo náměstí 767, Praha 1 (pouze pátek)

 

 Děkujeme Era Světu a kc GreenPoint za bezplatné poskytnutí prostor!


Aktuální informace nejen o dopravě

naleznete zde


Aktivní účast

Zájemci o aktivní účast prosím zašlete svá abstrakta do 31. března 2013. O zařazení příspěvku do programu budete informováni do 5. dubna 2013. V rámci konference bude vydán sborník abstrakt.

 


Sekce konference

 • Medicína v dlouhodobé péči
 • Kvalita v dlouhodobé péči – role standardů, guidelines a legislativy
 • Prostředí pro péči – je možné žít v instituci normální život?    
 • Demence  

 Pozvánka na konferenci


 

Program

Program konference naleznete zde.

 

Workshopy

Všechny workshopy budou zahájeny v 8:30 a budou ukončeny ve 12:00. Dva workshopy proběhnou v Era světě a dva workshopy v kc GreenPoint. Jejich rozpis spolu s anotacemi workshopů naleznete níže.

GreenPoint

Holmerová I., Starostová O.: Problematika kvality následné a dlouhodobé péče

Hýblová P., Janečková H., Hájková L.: Pět let zkušeností s certifikací Vážka

 
Era svět

Jarolímová E., Grampová-Janečková, K.: Zvládání neklidu, agrese a jiných poruch chování u klientů s demencí (metody, přístupy)

Veleta P.: EXDASE - zavádění tanečního programu v zařízeních pro seniory anebo "Tanec je lék, který nikomu neublíží

Místo na konkrétním workshopu si budete moci zarezervovat během čtvrtečního programu, případně nás kontaktujte na vzdelavani@gerontocentrum.cz.


Další vzdělávání

Konference je zařazena do dalšího vzdělávání:

 • lékařů - účastníci z řad lékařů obdrží 10 kreditů
 • všeobecných sester, zdravotně sociálních pracovníků a ergoterapeutů - 8 kreditů

 

 


 

Přihláška

POZOR! KAPACITA OMEZENA!

Přihlášku na konferenci můžete vyplnit on-line.

 

 


 

 Účastnický poplatek

 • 800 Kč - registrace a uhrazení poplatku do 21. dubna 2013
 • 1100 Kč - registrace a uhrazení poplatku od 21. dubna 2013 do 31. května 2013
 • 800 Kč - poplatek pro členy České alzheimerovské společnosti a zaměstnance kontaktních míst
 • 500 Kč - poplatek pro lidi s demencí, rodinné pečující, studenty a seniory 
 • 1300 Kč - registrace a uhrazení poplatku na místě (poze v případě volné kapacity)
 • pouze 6. června (přednáškový den) - 800 Kč
 • pouze 7. června (workshopy) - 500 Kč


Účastnický poplatek prosím uhraďte po přidělení variabilního symbolu na účet České alzheimerovské společnosti: 19-3939060237/0100.

  


Storno podmínky

Účastníci se mohou odhlásit pouze písemně. Pokud se účastníci odhlásí šest týdnů před zahájením konference (nejpozději 25. dubna 2013), obdrží 100 % částky. Při odhlášení čtyři týdny před zahájením konference (nejpozději 9. května 2013) obdrží přihlášení 50 % uhrazené částky. Pokud se přihlášený odhlásí po 9. květnu, nelze poplatek vrátit.