Certifikace Vážka®

Certifikace Vážka®

Česká alzheimerovská společnost vyvinula certifikační systém, který je určen pro služby pro lidi s demencí. ČALS zařízením, která poskytují své služby v souladu s Kritérii pro udělení certifikátu Vážka, uděluje certifikát Vážka® na dobu 24 měsíců.

Všechna kontaktní místa ČALS musí projít certifikací služby, kterou poskytují lidem s demencí. Proces certifikace kontaktních míst byl zahájen koncem roku 2009, aktuálně mají certifikaci za sebou všechna zařízení poskytující pobytové služby a také denní stacionáře. Od poloviny roku 2011 provádíme audit také ostatních zařízení, jejich přehled najdete níže.

Certifikace provádějí dlouholetí školení spolupracovníci ČALS, jejich krátké vizitky naleznete zde.