PGD 2016

Život s demencí – nové perspektivy

22.-23. září 2016, Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6 – Dejvice

 

Pořadatelé

Česká alzheimerovská společnost, Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP, Gerontologické centrum a Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK

 


Aktivní účast

Zájemci o aktivní účast prosím zašlete svá abstrakta do 10. června 2016. O zařazení příspěvku do programu budete informováni do 21. června 2016. V rámci konference bude vydán sborník abstrakt.

 


Sekce konference

 • Design a architektura pro lepší život lidí s demencí
 • Medicínské aspekty života s demencí
 • Sociální aspekty života s demencí

 


Program

Program konference včetně anotace jednotlivých workshopů naleznete zde.

Na workshopy se můžete přihlašovat prostřednictvím formuláře.

 


Prezentace

Po skončení akce budou účastníkům konference k dispozici prezentace.

 


Další vzdělávání

Konference je zařazena do dalšího vzdělávání:

 • lékařů (č. a. 44131 ČLK) - 12 kreditů
 • všeobecných sester a zdravotně sociálních pracovníků (č. žádosti ČAS KK/1731/2016) - 8 kreditních bodů
 • ergoterapeutů (č. j. 37/2016 ČAE) - 8 kreditních bodů

Dle novely zákona 108/2006 Sb. je konference formou dalšího vzdělávání, jako „akce odborného charakteru v maximálním rozsahu 8 hodin ročně".

 


Přihláška

Přihlášku můžete vyplnit on-line. Přihlášku si můžete stáhnout také ve wordu a zaslat ji na naši adresu poštou.

 


Účastnický poplatek

 • 1100 Kč - registrace a uhrazení poplatku do 15. července 2016 22. července 2016
 • 1300 Kč - registrace a uhrazení poplatku od 23. července 2016 do 16. září 2016
 • 1100 Kč - poplatek pro zaměstnance kontaktních míst ČALS
 • 500 Kč - poplatek pro lidi s demencí, rodinné pečující, studenty a seniory
 • 1500 Kč - registrace a uhrazení poplatku na místě (pouze v případě volné kapacity)
 • jednotlivé dny - 800 Kč

Účastnický poplatek prosím uhraďte po přidělení variabilního symbolu na účet České alzheimerovské společnosti, o.p.s.: 19-3939060237/0100.

 


Storno podmínky

Účastníci se mohou odhlásit pouze písemně. Pokud se účastníci odhlásí šest týdnů před zahájením konference (nejpozději 11. srpna 2016), obdrží 100 % částky. Při odhlášení čtyři týdny před zahájením konference (nejpozději 25. srpna 2016) obdrží přihlášení 50 % uhrazené částky. Pokud se přihlášený odhlásí po 25. srpnu, nelze poplatek vrátit.


Partneři

Medical_Sevices_2014

 

 

Děkujeme za podporu hlavnímu městu Praha!