PGD 2023

Důstojnost v životě s demencí

11. a 12. října 2023, Hotel Duo, Teplická 492, Praha 9, on-line záznam

Pořadatelé

Česká alzheimerovská společnost, Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEPGerontologické centrum a Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK


 

Aktivní účast

Zájemci o aktivní účast prosím zašlete svá abstrakta do 26. května 2023. O zařazení příspěvku do programu budete informováni do 19. června 2023. V rámci konference bude vydán sborník abstrakt.


 

Sekce konference

 • Důstojnost z pohledu lidí s demencí
 • Důstojnost ve zdravotnictví
 • Důstojnost v sociálních službách

 

Program

Program konference je zveřejněn zde.


 

Záznam z konference

Z prvního přednáškového dne konference bude pořízen profesionální záznam, který bude zveřejněn přibližně dva týdny od skončení akce a zpřístupněn všem registrovaným účastníkům po dobu 6 týdnů. Zájemcům, kteří se nebudou moci konference zúčastnit osobně, nabízíme možnost zhlédnutí záznamu po úhradě registračního poplatku ve výši 500 Kč.


 

Další vzdělávání

Konference je určena sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, lékařům, všeobecným sestrám, zdravotně sociálním pracovníkům, ergoterapeutům či fyzioterapeutům.

Konference je zařazena mezi akreditované akce ČLK pod číslem 112983. Lékaři obdrží 10 kreditů.


 

Přihláška

Přihlášku můžete vyplnit on-line. Přihlášku si můžete stáhnout také ve wordu a zaslat ji na naši adresu poštou.


 

Ubytování

Hotel Duo nabízí pro účastníky konference ubytování za zvýhodněnou cenu. Cena jednolůžkového pokoje je 1990 Kč/noc a cena dvoulůžkového pokoje 2190 Kč/noc. Zájemci o ubytování po dobu konference od nás obdrží e-mailem odkaz, pomocí kterého si ubytování za tuto zvýhodněnou cenu mohou zarezervovat.


 

Účastnický poplatek

Varianta A (prezenční forma)

 • 1 400 Kč - registrace a uhrazení poplatku do 17. července 2023
 • 1 600 Kč - registrace a uhrazení poplatku od 18. července 2023 do 9. října 2023
 • 1 400 Kč - poplatek pro zaměstnance kontaktních míst ČALS
 • 600 Kč - poplatek pro lidi s demencí, rodinné pečující, studenty a seniory
 • 2 000 Kč - registrace a uhrazení poplatku na místě (pouze v případě volné kapacity)
 • jednotlivé dny - 1 000 Kč

Účastnický poplatek prosím uhraďte po přidělení variabilního symbolu na účet České alzheimerovské společnosti, o.p.s.:
19-3939060237/0100.

 

Varianta B (zhlédnutí záznamu z prvního přednáškového dne konference)

 • 500 Kč - registrace a uhrazení poplatku do 30. listopadu 2023 
  (záznam bude k dispozici od 23. října do 5. prosince 2023)

 


 

Storno podmínky

Účastníci se mohou odhlásit pouze písemně (03zkZ-9e nebo poštou). Pokud se účastníci odhlásí šest týdnů před zahájením konference (nejpozději 30. srpna 2023), obdrží 100 % částky. Při odhlášení čtyři týdny před zahájením konference (nejpozději 13. září 2023) obdrží přihlášení 50 % uhrazené částky. Pokud se přihlášený odhlásí po 13. září 2023, nelze poplatek vrátit.

 

loga_PGD-Alz23-DATA