Pražské gerontologické dny 2014

Etické aspekty péče o lidi s demencí

18.-19. září 2014, Velký jednací sál ZHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1

 Děkujeme panu radnímu doc. Ing. Mgr. Martinu Dlouhému, Dr., MSc. za poskytnutí záštity
a Magistrátu hlavního města Prahy za bezplatné poskytnutí prostor!


Aktivní účast

Zájemci o aktivní účast prosím zašlete svá abstrakta do 15. června 2014. O zařazení příspěvku do programu budete informováni do  30. června 2014. V rámci konference bude vydán sborník abstrakt.

 


Sekce konference

 • Bezpečnost a přiměřené riziko nejen v institucionálním prostředí
 • Etická dilemata péče na konci života
 • Podpora důstojnosti lidí s demencí

 


Program

Program konference naleznete zde.

 


 

Prezentace

Úcastníkům konference jsou k dispozici prezentace.

 


Další vzdělávání

Konference je zařazena do dalšího vzdělávání:

 • lékařů (č.a. 36642) - 10 kreditů
 • všeobecných sester a zdravotně sociálních pracovníků (ČAS/KK/1781/2014) - 8 kreditních bodů
 • ergoterapeutů (č.j. 49/2014) - 8 kreditních bodů

Dle novely zákona 108/2006 Sb. je konference formou dalšího vzdělávání, jako „akce odborného charakteru v maximálním rozsahu 8 hodin ročně".

 


Přihláška

Omlouváme se, registrace uzavřena. 

 


 Účastnický poplatek

 • 900 Kč - registrace a uhrazení poplatku do 30. června 2014 25. července 2014
 • 1200 Kč - registrace a uhrazení poplatku od 26. července 2014 do 11. září 2014
 • 900 Kč - poplatek pro členy České alzheimerovské společnosti a zaměstnance kontaktních míst
 • 500 Kč - poplatek pro lidi s demencí, rodinné pečující, studenty a seniory 
 • 1500 Kč - registrace a uhrazení poplatku na místě (pouze v případě volné kapacity)
 • jednotlivé dny - 800 Kč


Účastnický poplatek prosím uhraďte po přidělení variabilního symbolu na účet České alzheimerovské společnosti: 19-3939060237/0100.

  


Storno podmínky

Účastníci se mohou odhlásit pouze písemně. Pokud se účastníci odhlásí šest týdnů před zahájením konference (nejpozději 7. srpna 2014), obdrží 100 % částky. Při odhlášení čtyři týdny před zahájením konference (nejpozději 21. srpna 2014) obdrží přihlášení 50 % uhrazené částky. Pokud se přihlášený odhlásí po 21. srpnu, nelze poplatek vrátit.