Pražské gerontologické dny 2019

Mezioborová spolupráce v životě s demencí

17.–18. září 2019, Fakulta architektury, Thákurova 9, Praha 6

 

Pořadatelé

Česká alzheimerovská společnost, Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP, Gerontologické centrum a Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK


 

Aktivní účast

Zájemci o aktivní účast prosím zašlete svá abstrakta do 22. června 2019. O zařazení příspěvku do programu budete informováni do 15. července 2019. V rámci konference bude vydán sborník abstrakt.


 

Sekce konference

  • Mezioborová spolupráce ve zdravotnictví
  • Mezioborová spolupráce v sociálních službách
  • Život s demencí v obcích
  • Život s demencí a technologie

 

Program

Program konference naleznete zde.


 

Prezentace

Po skončení akce budou účastníkům konference k dispozici prezentace.


 

Další vzdělávání

Konference je určena sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, lékářům, všeobecným sestrám, zdravotně sociálním pracovníkům, ergoterapeutům či fyzioterapeutům.

Konference je pořádána podle stavovského předpisu č. 16 a byla zařazena do registru akreditovaných akcí ČLK pod číslem 57428. Účast na celé konferenci je ohodnocena 11 kredity.


 

Přihláška

Přihlášku můžete vyplnit on-line. Přihlášku si můžete stáhnout také ve wordu a zaslat ji na naši adresu poštou.


 

Účastnický poplatek

  • 1 100 Kč - registrace a uhrazení poplatku do 30. června 2019
  • 1 300 Kč - registrace a uhrazení poplatku od 1. července 2019 do 6. září 2019
  • 1 100 Kč - poplatek pro zaměstnance kontaktních míst ČALS
  • 500 Kč - poplatek pro lidi s demencí, rodinné pečující, studenty a seniory
  • 1 500 Kč - registrace a uhrazení poplatku na místě (pouze v případě volné kapacity)
  • jednotlivé dny - 800 Kč

Účastnický poplatek prosím uhraďte po přidělení variabilního symbolu na účet České alzheimerovské společnosti, o.p.s.: 19-3939060237/0100.


 

Storno podmínky

Účastníci se mohou odhlásit pouze písemně. Pokud se účastníci odhlásí šest týdnů před zahájením konference (nejpozději 6. srpna 2019), obdrží 100 % částky. Při odhlášení čtyři týdny před zahájením konference (nejpozději 20. srpna 2019) obdrží přihlášení 50 % uhrazené částky. Pokud se přihlášený odhlásí po 20. srpnu, nelze poplatek vrátit.