Pražské gerontologické dny 2015

Nové inspirace v péči o lidi s demencí

12.-13. října 2015, Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

Děkujeme paní radní Ing. Mgr. Ireně Ropkové za poskytnutí záštity
a Novoměstské radnici, p.o. Prahy 2 za poskytnutí prostor!


Aktivní účast

Zájemci o aktivní účast prosím zašlete svá abstrakta do 15. června 2015. O zařazení příspěvku do programu budete informováni do 26. června 2015. V rámci konference bude vydán sborník abstrakt.

 


Sekce konference

 • Jak můžeme zlepšovat péči o lidi s demencí v institucích?
 • Co je třeba pro včasnou diagnózu Alzheimerovy choroby a po ní?
 • Jak podporovat spolupráci s rodinami?

 


Program

Zveřejněn je program konference.

 


Prezentace

Účastníkům konference jsou k dispozici prezentace (přihlašujte se prosím pomocí jména a hesla, které jsme Vám zaslali).

 


Další vzdělávání

Konference je zařazena do dalšího vzdělávání:

 • lékařů - 12 kreditů
 • všeobecných sester a zdravotně sociálních pracovníků - 8 kreditních bodů
 • ergoterapeutů - 8 kreditních bodů

Dle novely zákona 108/2006 Sb. je konference formou dalšího vzdělávání, jako „akce odborného charakteru v maximálním rozsahu 8 hodin ročně".

 


Přihláška

Registrace uzavřena, děkujeme za pochopení! 

Pro přihlášené je k dispozici předběžná registrace na úterní workshopy.

 


Účastnický poplatek

 • 1000 Kč - registrace a uhrazení poplatku do 15. července 2015
 • 1200 Kč - registrace a uhrazení poplatku od 16. července 2015 do 5. října 2015
 • 1000 Kč - poplatek pro členy České alzheimerovské společnosti a zaměstnance kontaktních míst
 • 500 Kč - poplatek pro lidi s demencí, rodinné pečující, studenty a seniory 
 • 1500 Kč - registrace a uhrazení poplatku na místě (pouze v případě volné kapacity)
 • jednotlivé dny - 800 Kč

Účastnický poplatek prosím uhraďte po přidělení variabilního symbolu na účet České alzheimerovské společnosti, o.p.s.: 19-3939060237/0100.

  


Storno podmínky

Účastníci se mohou odhlásit pouze písemně. Pokud se účastníci odhlásí šest týdnů před zahájením konference (nejpozději 31. srpna 2015), obdrží 100 % částky. Při odhlášení čtyři týdny před zahájením konference (nejpozději 14. září 2015) obdrží přihlášení 50 % uhrazené částky. Pokud se přihlášený odhlásí po 14. září, nelze poplatek vrátit.