PGD 2017

Život s demencí – 20 let zkušeností

13.-14. září 2017, Národní technická knihovna, Technická 6/2710, Praha 6 – Dejvice a Fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7/2077, Praha 6 - Dejvice

 

Pořadatelé

Česká alzheimerovská společnost, Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP, Gerontologické centrum a Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK

Konference byla podpořena z grantu č. 15-32942A-P09 AZV Ministerstva zdravotnictví České republiky „Case management jako komplexní intervence u pacientů s demencí, její vliv na užití zdrojů a kvalitu života pacientů a pečujících“

Konferenci podpořilo hlavní město Praha.


Aktivní účast

Zájemci o aktivní účast prosím zašlete svá abstrakta do 9. června 2017. O zařazení příspěvku do programu budete informováni do 20. června 2017. V rámci konference bude vydán sborník abstrakt.

 


Sekce konference

  • Úspěchy praxe (nejen) posledních 20 let
  • Úspěchy vědy (nejen) posledních 20 let
  • Příležitosti praxe (nejen) pro příštích 20 let
  • Příležitosti vědy (nejen) pro příštích 20 let

 


Další vzdělávání

Konference bude zařazena do dalšího vzdělávání:

Dle novely zákona 108/2006 Sb. je konference formou dalšího vzdělávání, jako „akce odborného charakteru v maximálním rozsahu 8 hodin ročně".

 


Přihláška

Přihlášku můžete vyplnit on-line. Přihlášku si můžete stáhnout také ve wordu a zaslat ji na naši adresu poštou. 

Na workshopy se můžete přihlašovat zde.

 


Program

Je zveřejněn program.

 


Účastnický poplatek

  • 1100 Kč - registrace a uhrazení poplatku do 21. července 2017
  • 1350 Kč - registrace a uhrazení poplatku od 22. července 2017 do 5. září 2017
  • 1100 Kč - poplatek pro zaměstnance kontaktních míst ČALS
  • 500 Kč - poplatek pro lidi s demencí, rodinné pečující, studenty a seniory
  • 1600 Kč - registrace a uhrazení poplatku na místě (pouze v případě volné kapacity)
  • jednotlivé dny - 850 Kč

Účastnický poplatek prosím uhraďte po přidělení variabilního symbolu na účet České alzheimerovské společnosti, o.p.s.: 19-3939060237/0100.

 


Storno podmínky

Účastníci se mohou odhlásit pouze písemně. Pokud se účastníci odhlásí šest týdnů před zahájením konference (nejpozději 2. srpna 2017), obdrží 100 % částky. Při odhlášení čtyři týdny před zahájením konference (nejpozději 16. srpna 2017) obdrží přihlášení 50 % uhrazené částky. Pokud se přihlášený odhlásí po 16. srpnu, nelze poplatek vrátit.