Pražské gerontologické dny 2018

Kvalita v životě s demencí

25. – 26. září 2018, Národní technická knihovna, Technická 6/2710, Praha 6 – Dejvice


 

Pořadatelé

Česká alzheimerovská společnost, Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP, Gerontologické centrum a Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK


 

Aktivní účast

Zájemci o aktivní účast prosím zašlete svá abstrakta do 8. června 2018. O zařazení příspěvku do programu budete informováni do 20. června 2018. V rámci konference bude vydán sborník abstrakt.


 

Sekce konference

 • Jak podpořit kvalitu života v domácím prostředí
 • Jak zvyšovat kvalitu života v institucích
 • Jaká je role asistivních technologií v kvalitě života lidí s demencí

 

Program

Program konference včetně anotace jednotlivých workshopů je zveřejněn na této stránce.


 

Další vzdělávání

Konference bude zařazena do dalšího vzdělávání:

 • lékařů
 • pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků

 

Přihláška

Přihlášku můžete vyplnit on-line. Přihlášku si můžete stáhnout také ve wordu a zaslat ji na naši adresu poštou.


 

Účastnický poplatek

 • 1 100 Kč - registrace a uhrazení poplatku do 3. července 2018
 • 1 300 Kč - registrace a uhrazení poplatku od 3. července 2018 do 17. září 2018
 • 1 100 Kč - poplatek pro zaměstnance kontaktních míst ČALS
 • 500 Kč - poplatek pro lidi s demencí, rodinné pečující, studenty a seniory
 • 1 500 Kč - registrace a uhrazení poplatku na místě (pouze v případě volné kapacity)
 • jednotlivé dny - 800 Kč

Účastnický poplatek prosím uhraďte po přidělení variabilního symbolu na účet České alzheimerovské společnosti, o.p.s.: 19-3939060237/0100.


 

Storno podmínky

Účastníci se mohou odhlásit pouze písemně. Pokud se účastníci odhlásí šest týdnů před zahájením konference (nejpozději 14. srpen 2018), obdrží 100 % částky. Při odhlášení čtyři týdny před zahájením konference (nejpozději 28. srpna 2018) obdrží přihlášení 50 % uhrazené částky. Pokud se přihlášený odhlásí po 28. srpnu, nelze poplatek vrátit.