Co je nového

ČALS допомагає Україні

Чеська асоціація хвороби Альцгеймера у співпраці з благодійним фондом “Незабутні” намагається визначити потреби людей з деменцію та їх сімей, які прибувають в Чехію з України.  Více

ČALS pomáhá Ukrajině

Česká alzheimerovská společnost je v úzkém kontaktu s ukrajinskou alzheimerovskou společností a snaží se identifikovat potřeby lidí s demencí a jejich rodin, které k nám přicházejí z Ukrajiny. Válečným uprchlíkům aktuálně nabízíme domácí respitní péči v nouzovém režimu. V pražském sídle společnosti také pomáháme s provozem psychiatrické ordinace Dr. Samochvalove.  Více

Na co potřebujeme prostředky od dárců?

Ačkoliv je naše činnost často štědře podporována veřejnými zdroji, potřebujeme i další prostředky, které nám pomáhají granty a dotace kofinancovat. Například v roce 2020 to bylo více než 670 000 Kč. Část prostředků pro kofinancování získáváme například našimi kurzy anebo prodejem knih či pomůcek, nemalou část ale tvoří pomoc dárců. Proto našim dárcům srdečně děkujeme! Více

Události

Červencové Toulky pamětí

13. července 2022 Šimůnkova 1600/5, Praha 8

Setkání podpůrné skupiny pro lidi s demencí proběhne v sídle společnosti 14. července od 13:00. Podrobnosti

Červencový čaj

14. července 2022 Šimůnkova 1600/5, Praha 8

Setkání svépomocné skupiny pro rodinné pečující proběhne 14. července od 17:00 v sídle společnosti. Podrobnosti

Srpnové Toulky pamětí

17. srpna 2022 Šimůnkova 1600/5, Praha 8

Setkání podpůrné skupiny pro lidi s demencí proběhne v sídle společnosti 17. srpna od 13:00 hod. Podrobnosti