Co je nového

Naučte se hodnotit kognici u svých klientů

Kurz České alzheimerovské společnosti (nejen) pro sociální pracovníky, kteří chtějí svým klientům lépe porozumět a nastavit jim služby tak, aby z toho měli co největší prospěch.  Více

Základní vzdělání o syndromu demence pro všechny pracovníky v sociálních službách

Počet lidí žijících s demencí se zvyšuje a stále častěji se s nimi setkáváme i v sociálních službách, které jim nejsou primárně určeny. Péče o takové klienty je náročná a má svá specifika, proto by každý pracovník v sociálních službách měl být se základními poznatky o syndromu demence obeznámen. Kurz Úvod do problematiky demence v praxi sociálních služeb proběhne 6. března.  Více

Osm večerů vzdělávání a podpory pro rodinné pečující

Česká alzheimerovská společnost uskuteční během února a března on-line kurz věnovaný lidem, kteří v domácím prostředí pečují o člověka s demencí.  Více

Události

Domácí péče o člověka s demencí. Inkontinence, mikční režim.

29. února 2024 od 17:30 do 19:00 on-line

Čtvrté "setkání" on-line kurzu pro rodinné pečující se uskuteční 29. února 2024 od 17:30. Kurz probíhá v aplikaci Teams. Podrobnosti

Úvod do hodnocení kognitivních funkcí

1. března 2024 od 09:00 do 16:30 Šimůnkova 1600, Praha 8

Další běh úspěšného kurzu Úvod do hodnocení kognitivních funkcí v práci sociálního pracovníka Hanky Orlíkové proběhne 1. března 2024 v sídle ČALS. Podrobnosti

Březnové Toulky pamětí

6. března 2024 Šimůnkova 1600/5, Praha 8

Setkání podpůrné skupiny pro lidi s demencí proběhne v sídle společnosti 6. března od 13:00 hod. Podrobnosti