Co je nového

ČALS допомагає Україні

Чеська асоціація хвороби Альцгеймера у співпраці з благодійним фондом “Незабутні” намагається визначити потреби людей з деменцію та їх сімей, які прибувають в Чехію з України.  Více

ČALS pomáhá Ukrajině

Česká alzheimerovská společnost je v úzkém kontaktu s ukrajinskou alzheimerovskou společností a snaží se identifikovat potřeby lidí s demencí a jejich rodin, které k nám přicházejí z Ukrajiny. Válečným uprchlíkům aktuálně nabízíme domácí respitní péči v nouzovém režimu. V pražském sídle společnosti také pomáháme s provozem psychiatrické ordinace Dr. Samochvalove.  Více

Na co potřebujeme prostředky od dárců?

Ačkoliv je naše činnost často štědře podporována veřejnými zdroji, potřebujeme i další prostředky, které nám pomáhají granty a dotace kofinancovat. Například v roce 2020 to bylo více než 670 000 Kč. Část prostředků pro kofinancování získáváme například našimi kurzy anebo prodejem knih či pomůcek, nemalou část ale tvoří pomoc dárců. Proto našim dárcům srdečně děkujeme! Více

Události

Srpnový čaj

18. srpna 2022 on-line

Setkání svépomocné skupiny pro rodinné pečující proběhne on-line ve čtvrtek 18. srpna od 16:00 hod. Podrobnosti

První zářijový čaj

8. září 2022 Šimůnkova 1600/5, Praha 8

Setkání svépomocné skupiny pro rodinné pečující proběhne ve čtvrtek 8. září od 17:00 v sídle společnosti. Podrobnosti

Druhý zářijový čaj

22. září 2022 on-line

Setkání svépomocné skupiny pro rodinné pečující proběhne on-line  ve čtvrtek 22. září od 16:00 hod. Podrobnosti