PGD 2022

Život s demencí – 25 let zkušeností

5. a 6. října 2022, Hotel Duo, Teplická 492, Praha 9, v případě nutnosti proběhne konference on-line či hybridně (konání on-line bude potvrzeno 3. září 2022)

Pořadatelé

Česká alzheimerovská společnost, Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP, Gerontologické centrum a Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK


 

Aktivní účast

Zájemci o aktivní účast prosím zašlete svá abstrakta do 30. června 2022. O zařazení příspěvku do programu budete informováni do 4. července 2022. V rámci konference bude vydán sborník abstrakt.


 

Sekce konference

 • Včasná diagnóza
 • Post-diagnostická podpora
 • Zdravotní a sociální politika
 • 25 let zkušeností

 

Program

Program konference bude zveřejněn 4. července 2022.


 

Prezentace

Po skončení akce budou účastníkům konference k dispozici prezentace.


 

Další vzdělávání

Konference je určena sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, lékařům, všeobecným sestrám, zdravotně sociálním pracovníkům, ergoterapeutům či fyzioterapeutům.

Konference bude zařazena mezi akreditované akce ČLK.


 

Přihláška

Přihlášku můžete vyplnit on-line. Přihlášku si můžete stáhnout také ve wordu a zaslat ji na naši adresu poštou.


 

Účastnický poplatek

Varianta A (prezenční forma)

 • 1100 Kč - registrace a uhrazení poplatku do 13. července 2022
 • 1300 Kč - registrace a uhrazení poplatku od 13. července 2022 do 28. září 2022
 • 1100 Kč - poplatek pro zaměstnance kontaktních míst ČALS
 • 500 Kč - poplatek pro lidi s demencí, rodinné pečující, studenty a seniory
 • 1500 Kč - registrace a uhrazení poplatku na místě (pouze v případě volné kapacity)
 • jednotlivé dny - 800 Kč

Varianta B (on-line konference)

 • 700 Kč - registrace a uhrazení poplatku do 3. října 2022 (registrace na on-line konferenci bude případně spuštěna 3. září 2022, pokud preferujete on-line účast, napište nám)

Účastnický poplatek prosím uhraďte po přidělení variabilního symbolu na účet České alzheimerovské společnosti, o.p.s.: 19-3939060237/0100.


Storno podmínky

Účastníci se mohou odhlásit pouze písemně. Pokud se účastníci odhlásí šest týdnů před zahájením konference (nejpozději 24. srpna 2022), obdrží 100 % částky. Při odhlášení čtyři týdny před zahájením konference (nejpozději 7. září 2022) obdrží přihlášení 50 % uhrazené částky. Pokud se přihlášený odhlásí po 7. září 2022, nelze poplatek vrátit.