PGD 2022

Život s demencí – 25 let zkušeností

5. a 6. října 2022, Hotel Duo, Teplická 492, Praha 9, on-line záznam

Pořadatelé

Česká alzheimerovská společnost, Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP, Gerontologické centrum a Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK


 

Aktivní účast

Zájemci o aktivní účast prosím zašlete svá abstrakta do 30. června 2022. O zařazení příspěvku do programu budete informováni do 4. července 2022. V rámci konference bude vydán sborník abstrakt.


 

Sekce konference

 • Včasná diagnóza
 • Post-diagnostická podpora
 • Zdravotní a sociální politika
 • 25 let zkušeností

 

Program

Program konference je zde.


 

Záznam z konference

Z prvního přednáškového dne konference bude pořízen profesionální záznam, který bude zveřejněn do 10 dnů od skončení akce a zpřístupněn všem registrovaným účastníkům po dobu 1 měsíce. Zájemcům, kteří se nebudou moci konference zúčastnit osobně, nabízíme možnost zhlédnutí záznamu po úhradě registračního poplatku ve výši 500 Kč.


 

Další vzdělávání

Konference je určena sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, lékařům, všeobecným sestrám, zdravotně sociálním pracovníkům, ergoterapeutům či fyzioterapeutům.

Konference je zařazena mezi akreditované akce ČLK pod číslem 108174 .


 

Přihláška

Přihlášku můžete vyplnit on-line. Přihlášku si můžete stáhnout také ve wordu a zaslat ji na naši adresu poštou.


 

Účastnický poplatek

Varianta A (prezenční forma)

 • 1100 Kč - registrace a uhrazení poplatku do 13. července 2022
 • 1300 Kč - registrace a uhrazení poplatku od 13. července 2022 do 3. října 2022
 • 1100 Kč - poplatek pro zaměstnance kontaktních míst ČALS
 • 500 Kč - poplatek pro lidi s demencí, rodinné pečující, studenty a seniory
 • 1500 Kč - registrace a uhrazení poplatku na místě (pouze v případě volné kapacity)
 • jednotlivé dny - 800 Kč

Varianta B (zhlédnutí záznamu z prvního přednáškového dne konference)

 • 500 Kč - registrace a uhrazení poplatku do 10. listopadu 2022 (záznam bude k dispozici od 13. 10. do 12. 11.)

Účastnický poplatek prosím uhraďte po přidělení variabilního symbolu na účet České alzheimerovské společnosti, o.p.s.: 19-3939060237/0100.


Storno podmínky

Účastníci se mohou odhlásit pouze písemně. Pokud se účastníci odhlásí šest týdnů před zahájením konference (nejpozději 24. srpna 2022), obdrží 100 % částky. Při odhlášení čtyři týdny před zahájením konference (nejpozději 7. září 2022) obdrží přihlášení 50 % uhrazené částky. Pokud se přihlášený odhlásí po 7. září 2022, nelze poplatek vrátit.