Pražské gerontologické dny 2021

Život s demencí v nové době

6.-7. října 2021, Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, Praha 4, hybridní konference

 

Pořadatelé

Česká alzheimerovská společnost, Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP, Gerontologické centrum a Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK


 

Aktivní účast

Zájemci o aktivní účast prosím zašlete svá abstrakta do 31. května 2021. O zařazení příspěvku do programu budete informováni do 21. června 2021. V rámci konference bude vydán sborník abstrakt.


 

Sekce konference

  • Novinky v léčbě a prevenci Alzheimerovy nemoci
  • Sociální aspekty demence
  • Medicínské aspekty demence

 


 

Program

Program konference naleznete zde.


 

Prezentace

Po skončení akce budou účastníkům konference k dispozici prezentace. V případě virtuální konference budou zveřejněny celé přednášky.

 


 

Hygienická opatření

Snažíme se, aby naše společné setkání bylo pro nás všechny bezpečné. Prezenční účast na konferenci bude umožněna pouze účastníkům, kteří nebudou vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19, a kteří při podpisu prezenční listiny zároveň doloží svoji bezinfekčnost podle aktuálně platných pravidel. Přehled opatření v Kongresovém centru Praha, kde konference proběhne, najdete na stránkách KCP. O povinnosti nošení roušek či respirátorů bude rozhodnuto na základě aktuální epidemické situace. 


 

Další vzdělávání

Konference je určena sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, lékařům, všeobecným sestrám, zdravotně sociálním pracovníkům, ergoterapeutům či fyzioterapeutům.

Konference je zařazena mezi akreditované akce ČLK.


 

Přihláška

Registrace je uzavřena.


 

Účastnický poplatek

Výše účastnického poplatku se odvíjí od zvolené formy účasti na konferenci. 

Varianta A (on-line konference)

  • 700 Kč - registrace a uhrazení poplatku do 3. října 2021

Varianta B (prezenční forma)

  • 1 100 Kč - registrace a uhrazení poplatku do 15. srpna 2021
  • 1 400 Kč - registrace a uhrazení poplatku od 16. srpna 2021 do 30. září 2021
  • 1 100 Kč - poplatek pro zaměstnance kontaktních míst ČALS
  • 500 Kč - poplatek pro lidi s demencí, rodinné pečující, studenty a seniory
  • 1 500 Kč - registrace a uhrazení poplatku na místě (pouze v případě volné kapacity)

Účastnický poplatek prosím uhraďte po zaslání faktury anebo po přidělení variabilního symbolu.


 

Storno podmínky

Účastníci se mohou odhlásit pouze písemně. Pokud se účastníci odhlásí šest týdnů před zahájením konference (nejpozději 25. srpna 2021), obdrží 100 % částky. Při odhlášení čtyři týdny před zahájením konference (nejpozději 8. září 2021) obdrží přihlášení 50 % uhrazené částky. Pokud se přihlášený odhlásí po 8. září 2021, nelze poplatek vrátit.

 

loga_PGD-Alz21