PGD 2020

Život s demencí v roce 2020

8. října 2020, virtuální konference 

Pořadatelé

Česká alzheimerovská společnost, Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEPGerontologické centrum a Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK

 

Program

Program konference naleznete zde.

 

Prezentace

Po skončení akce budou účastníkům konference k dispozici prezentace.

 

Další vzdělávání

Konference je určena sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, lékařům, všeobecným sestrám, zdravotně sociálním pracovníkům, ergoterapeutům či fyzioterapeutům.

 

Přihláška

Registrace je spuštěna. (Budete přesměrováni na stránky společnosti SlidesLive.)

 

Účastnický poplatek

  • základní registrace: 250 Kč (účastník obdrží elektronickou verzi certifikátu a sborníku abstrakt e-mailem)
  • registrace plus: 500 Kč (certifikát a sborník abstrakt bude doručen v listinné podobě spolu s vybranými brožurami ČALS poštou)

Účastnický poplatek prosím uhraďte po přidělení variabilního symbolu na účet České alzheimerovské společnosti, o.p.s.: 19-3939060237/0100.

 

Storno podmínky

Účastníci se mohou odhlásit pouze písemně. Pokud se účastníci odhlásí sedm dní před zahájením konference (nejpozději 1. října 2020), obdrží 50 % částky. Pokud se přihlášený odhlásí po 2. říjnu, nelze poplatek vrátit.

 

loga