Pro dárce

Činnost ČALS je financována zpravidla projektově z různých zdrojů a nebyla by možná bez veřejných prostředků z dotací a grantů, ani soukromých finančních darů firemních a individuálních dárců.

Sbírka a další finanční podpora

ČALS také každoročně v září pořádá během Týdne paměti veřejnou sbírku - v jejím rámci jsou využívány pokladničky, sbírkový účet číslo 20250277/0100 a také jednorázové či dlouhodobé DMS. Všechny možnosti finanční podpory jsou popsány na této stránce.

Nefinanční podpora

Kromě finanční podpory je pro nás velmi důležitá také nefinanční podpora: budeme rádi, když o nás dáte vědět svým přátelům a známým, když o nás napíšete, anebo když pro nás budete pracovat jako dobrovolník.

Budete-li nás chtít jakkoliv podpořit, kontaktujte 97P~QkRk