Týdenní stacionáře

Týdenní stacionáře poskytují pobytové služby osobám, které se z důvodu věku, zdravotního postižení nebo dlouhodobého duševního onemocnění neobejdou bez neustálé pomoci někoho jiného.

Hlavním cílem této služby je poskytovat pomoc a podporu osobám se sníženou soběstačností formou zajištění bydlení s veškerým zázemím a poskytovanou péčí. Pracovníci stacionáře se snaží o co největší podporu samostatnosti klientů a využití jejich osobního potenciálu. Nabízí se zde obvykle mnoho terapeutických a zájmových činností a snaží se o co největší zapojení uživatelů do běžného společenského prostředí. To se děje například formou účasti na různých kulturních nebo sportovních akcích. Vše samozřejmě vždy v závislosti na míře schopností klienta.

Provozní doba týdenních stacionářů je zpravidla v průběhu pracovního týdne, od pondělí ráno do pátku odpoledne.

Služba zahrnuje pomoc při zvládání všech běžných denních činností - pomoc při osobní hygieně a sebeobsluze, poskytování stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, nabízí výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv nebo vyřizování osobních záležitostí.