Tísňová péče

Tísňová péče je služba pro osoby, které žijí samostatně, ale jsou kvůli věku, nemoci nebo postižení trvale vystaveny vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života.

Služba formou nepřetržitého 24 hodinového spojení s dispečinkem poskytuje pomoc v krizových situacích, jako je například pád, nevolnost, náhlé zhoršení zdravotního stavu, komplikace v době rekonvalescence po hospitalizaci apod.

Klienti služby mají buď přímo při sobě nebo i po bytě instalované elektronické zařízení, které se v případě krizové situace spojí s dispečinkem, kde pracují vyškolení pracovníci. Ti okamžitě vyhodnotí situaci a zajistí potřebnou pomoc.

Zařízení, které mají klienti při sobě můžou kdykoli stiskem tlačítka použít a spojit se s dispečinkem. Zařízení, které je instalované v bytě pak umí například vyhodnotit, že v bytě delší dobu nedošlo k žádnému pohybu a s dispečinkem se spojí automaticky.

Služba je terénní (probíhá „na dálku“ formou komunikace klienta v krizové situaci s dispečinkem tísňové linky).