Osobní asistence

Osobní asistence poskytuje pomoc a podporu osobám, které z důvodu věku, dlouhodobé nemoci nebo zdravotního postižení potřebují péči někoho dalšího.

Umožňuje tak svým klientům, aby mohli zůstat ve známém domácím prostředí a žít běžným způsobem, na který jsou zvyklí. Snaží se ale vždy o poskytování jen takové míry podpory, která v maximální možné míře zachovává a rozvíjí schopnosti klienta a snižuje závislost na pomoci někoho dalšího.

Poskytuje se podle potřeby uživatelů, bez časového omezení během celého dne, a to jak v domácnosti, tak i mimo ni (např. doprovody a asistence při zájmových činnostech, na úřadech, při návštěvách lékaře apod.) A probíhá zpravidla individuálně – pro jednoho uživatele jeden osobní asistent.

Služba je terénní (probíhá v domácím prostředí i mimo něj – doprovody a asistence při zájmových činnostech, na úřadech, při návštěvách lékaře apod.)

Služba zahrnuje pomoc při zvládání všech běžných denních činností - pomoc při osobní hygieně, poskytování stravy nebo pomoc při její přípravě, pomoc při chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, nabízí výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv nebo vyřizování osobních záležitostí.