Respitní péče

Respitní péče je v podstatě odlehčující službou pro osoby, které v domácím prostředí trvale pečují o své blízké, ať už z důvodu věku, dlouhodobé nemoci nebo zdravotního postižení.

Takováto péče je pro rodinné příslušníky nemocného psychicky i fyzicky velmi náročná, a proto je pro ně důležité mít alespoň občas prostor na oddechnutí a osobní život.

Služba nabízí dočasné převzetí veškerých pečovatelských povinností, a tím umožňuje pečujícím osobám a jejich rodinám odpočinout si od nepřetržité zátěže, zařídit si osobní a rodinné záležitosti.

Poskytuje se dočasně, vždy jen na omezenou kratší dobu.

Služba může být:

  • terénní (probíhá v domácím prostředí a je poskytována převážně pečovatelskou službou nebo službou osobní asistence)
  • ambulantní (probíhá nejčastěji v denních stacionářích a centrech denních služeb)
  • pobytová (umožňuje v pobytových zařízeních krátkodobé ubytování osob, které potřebují trvalou péči, například v týdenních stacionářích)

Služba zahrnuje pomoc při zvládání všech běžných denních činností - pomoc při osobní hygieně, poskytování stravy nebo pomoc při její přípravě, zajištění podání léků, v případě pobytové služby poskytuje ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, nabízí sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv nebo vyřizování osobních záležitostí.

Většina organizací nabízejících respitní péči je většinou alespoň do určité míry specializovaná a zařízená na určitý druh onemocnění, postižení nebo míry soběstačnosti. Na to je potřeba brát zřetel při výběru vhodné organizace.