Centra denních služeb

Centrum denních služeb je ambulantní zařízení pro osoby, které z důvodu věku, dlouhodobé nemoci nebo zdravotního postižení potřebují pomoc jiné osoby.

Hlavním cílem center denních služeb je umožnit klientům hodnotně prožít den s možností využití nabízených aktivit v prostředí přizpůsobeném jejich onemocnění nebo postižení. Snahou je pak individuálně podporovat a co nejvíce rozvíjet soběstačnost těchto osob tak, aby mohly žít co nejdéle ve svém domácím prostředí.

Navštěvovat centra je možné zpravidla ve všedních dnech v předem stanovených otevíracích hodinách.

Služba zahrnuje pomoc při zvládání všech běžných denních činností - pomoc při osobní hygieně a sebeobsluze, poskytování stravy nebo pomoc při její přípravě, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, nabízí výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv nebo vyřizování osobních záležitostí.