Denní stacionáře

Denní stacionář je ambulantní sociální služba, která je poskytována lidem, kteří se z důvodu věku, zdravotního postižení, či dlouhodobého duševního onemocnění neobejdou bez neustálé pomoci někoho jiného.

Tito lidé obvykle bydlí doma s rodinou, v chráněných, či podporovaných bytech a do služby docházejí jen na určitou část dne. Jejich situace jim zpravidla nedovoluje, aby pracovali a zároveň nejsou schopni trávit čas sami, bez pomoci další osoby. Blízcí, se kterými bydlí, se o ně chtějí starat, ale aby nemuseli celý svůj soukromý i pracovní život podřídit péči o ně, je zde právě tato služba. Umožňuje lidem, kteří jsou závislí na pomoci druhých, žít i nadále doma a zároveň jejich pečovatelům chodit do práce, či se věnovat jiným aktivitám.

Služba má za úkol se o klienta komplexně postarat, ale zároveň jej podporovat v rozvíjení jeho schopností, dovedností a sociálních kontaktů.

Zahrnuje pomoc při zvládání všech běžných denních činností - pomoc při osobní hygieně a sebeobsluze, poskytování stravy nebo pomoc při její přípravě, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, nabízí výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv nebo vyřizování osobních záležitostí.