Domovy se zvláštním režimem

Domovy se zvláštním režimem poskytují pobytové služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, dále osobám s Alzheimerovou nemocí a dalšími typy demence, jejichž situace vyžaduje stálou péči někoho dalšího. Péče v těchto domovech je přizpůsobena specifickým potřebám jejich klientů.

Hlavním cílem těchto domovů je vytvořit jejich klientům příjemné a důstojné místo pro život, které poskytuje veškeré zázemí, ubytování a potřebnou péči. Tak, aby jim v maximální možné míře nahradily domácí prostředí. Pracovníci domovů se zvláštním režimem podporují soběstačnost klientů, pomáhají jim zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a obnovovat či upevňovat komunikaci s rodinou. Nabízí obvykle mnoho terapeutických a zájmových činností a snaží se o co největší zapojení klientů do běžného společenského prostředí i mimo toto zařízení. To se děje například formou účasti na různých kulturních nebo sportovních akcích. Vše samozřejmě vždy v závislosti na míře schopností a zájmu klienta.

Služba zahrnuje pomoc při zvládání všech běžných denních činností - pomoc při osobní hygieně a sebeobsluze, poskytování stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, nabízí aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv nebo vyřizování osobních záležitostí.