Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství je druh sociální služby, která je poskytována osobám v nepříznivé sociální situaci. Zaměřuje se na různé cílové skupiny (rodiny, seniory, osoby se zdravotním postižením, oběti trestných činů a domácího násilí apod.).

Zahrnuje také pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při vyřizování osobních záležitostí a sociální práci s osobami, jejichž způsob života by mohl vést ke konfliktu se společností.

Podle zákona o sociálních službách je odborné sociální poradenství poskytováno v:

  • občanských poradnách
  • manželských a rodinných poradnách
  • poradnách pro seniory
  • poradnách pro osoby se zdravotním postižením
  • poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí
  • speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu.

V praxi však sociální poradenství poskytují i zařízení sociálních služeb, které slovo „poradna“ nemají přímo ve svém názvu, ale mají zaregistrován tento druh sociální služby.