Pečovatelská služba

Pečovatelská služba poskytuje pomoc a podporu osobám, které z důvodu věku, dlouhodobé nemoci nebo zdravotního postižení potřebují péči někoho dalšího.

Umožňuje svým klientům, aby mohli co nejdéle zůstávat ve svém známém domácím prostředí a žít běžným způsobem, na který jsou zvyklí. Snaží se ale vždy o poskytování jen takové míry podpory, která v maximální možné míře zachovává a rozvíjí schopnosti klienta a snaží se snižovat závislost na pomoci někoho dalšího.

Služba může být:

  • terénní (probíhá v domácím prostředí)
  • ambulantní (poskytovaná zařízením mimo domov, kam je potřeba dojíždět nebo docházet)

Služba zahrnuje pomoc při zvládání všech běžných denních činností - pomoc při osobní hygieně a sebeobsluze, poskytování stravy nebo pomoc při její přípravě, zajištění podání léků, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při zajištění chodu domácnosti.

Služba se poskytuje v předem vymezeném čase.