Databáze služeb

Název Centrin CZ s.r.o.
Poskytovatel: Centrin CZ s.r.o.
Adresa Náměstí Míru 597
Zruč nad Sázavou
285  2
Kraj Středočeský
Kontakt 420 724 372 115
Datum aktualizace 29. leden 2018
Název Centrum krátkodobé péče - Sociální služby Běchovice
Poskytovatel: Sociální služby Běchovice
Adresa Za Poštovskou zahradou 557
Praha 9 - Běchovice
19011
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt Martin Stromský- ředitel, martin@cssb.cz 420 773 995 878
Popis služeb Účelem činnosti Sociálních služeb Běchovice je přispívat k plnohodnotnému životu lidí seniorského věku a lidí pečujících o seniory.
Předmětem činnosti je zajištění služeb pro seniory, provoz domů s pečovatelskou službou (27 bytů) a realizace aktivit rozvíjejících komunitní život, zapojování okolí a dalších s tím spojených a navazujících činností.
SS Běchovice poskytují sociální služby: pečovatelská služba a odlehčovací služba včetně aktivizačních činností a poradenství.
Datum aktualizace 23. březen 2018
Název Centrum Na Verandě Beroun
Poskytovatel: CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN, z.ú.
Adresa Wagnerovo nám. 1541
Beroun
26601
Kraj Středočeský
Kontakt 420 734 367 659
Popis služeb Domov pro seniory a pobytová odlehčovací služba
Platby dle úhradové vyhlášky
Datum aktualizace 15. leden 2020
Název Centrum pro seniory Kolín
Poskytovatel: ALZHEIMERPROJEKT s.r.o.
Adresa Rimavské Soboty 923
Kolín
280  0
Kraj Středočeský
Kontakt 420 777 334 419
Popis služeb denní stacionář a odlehčovací pobytová služba pro lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence, více na http://www.clementas.cz/
Datum aktualizace 31. říjen 2018
Název Centrum Seňorina - pobytová odlehčovací služba
Poskytovatel: Centrum Seňorina
Adresa Na Poříčí 36
Praha 1
11000
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt Sociální pracovnice: socialni.pracovnice@centrum-senorina.cz
Popis služeb Centrum Seňorina – pobytová služba - je registrovaná sociální služba pro klienty s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demence v raném a pokročilém stádiu nemoci. Nabízí krátkodobé pobyty klientům (týden až 3 měsíce s možností prodloužení) a odlehčení jejich rodinným příslušníkům, kteří se rozhodli o svého nemocného blízkého pečovat doma. Zároveň si ale sami potřebují občas odpočinout od náročné a vyčerpávající péče. Odlehčovací pobyty jsou jako dovolená pro oba, nemocného i jeho pečujícího.

Program pobytové služby se zaměřuje na podporu a co nejdelší udržení soběstačnosti klienta tak, aby se mohl vrátit do domácího prostředí a vést co nejdéle uspokojivý život se svými blízkými. Uplatňujeme princip Montessori: „Pomoz mi, abych to zvládl sám“.

Program zahrnuje sociální kontakt s vrstevníky, aktivizační program včetně tréninku kognitivních funkcí mozku a kondičního cvičení, standardní podporu při oblékání, stravování a běžných hygienických úkonech zajištěnou kvalifikovanými pracovníky.

Provoz pobytové služby je 24 hodin denně, 362 dny v roce (mimo vánoční svátky).

Úzce spolupracujeme s Nadačním fondem Seňorina, který pomáhá rodinným pečujícím formou poradny Alzheimer Café, přináší podcast Aloisovy otázky a spoustu důležitých informací ve své odborné sekci: https://www.nfsenorina.cz/pro-pecujici/
Platby Cena je stanovena dle zákona o sociálních službách.
Datum aktualizace 2. leden 2023
Název Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace
Poskytovatel: Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace
Adresa Strážovská 1095/1
Kyjov
69701
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 518 699 511
Popis služeb   Odlehčovací služba je určena zejména pro zajištění osobních záležitostí či oddech pečujících osob, kteří jinak pečuji o seniory nebo seniory s demencí nebo Alzheimerovou chorobou v jejich přirozeném prostředí (doma).
Datum aktualizace 27. březen 2020
Název Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec
Poskytovatel: Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec
Adresa Masarykova 1335
Žatec
43801
Kraj Ústecký
Kontakt 420 773 407 310
Datum aktualizace 20. březen 2020
Název Centrum sociálních služeb Nebušice
Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Nebušice
Adresa K Šedivce 406
Praha 6 - Nebušice
16400
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt Čapková Eva, ředitelka – 220-199-412Stawarczyková Eva, provozní kancelář – 220-199-413Alena Andóová, vedoucí pečovatelek – 220-199-411 420 220 199 413
Popis služeb Centrum sociálních služeb Nebušice poskytuje pečovatelskou službu a pobytové odlehčovací služby.
Datum aktualizace 13. leden 2020
Název Charitní dům sv. Alžběty
Poskytovatel: Charita Ostrava
Adresa Zelená 2514/73
Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
709 00
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 599 526 006
Popis služeb zařízení pro přechodný pobyt seniorů
Datum aktualizace 27. březen 2020
Název Charitní odlehčovací služba
Poskytovatel: Charita Frýdek-Místek
Adresa Mariánské nám. 1287
Frýdek Místek
738 01
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 732 178 121
Datum aktualizace 25. březen 2019
Název Charitní odlehčovací služby Červánky
Poskytovatel: Oblastní charita Pardubice
Adresa V Ráji 732
Pardubice
53002
Kraj Pardubický
Kontakt 420 777 736 015
Popis služeb pobytová a terénní služba: Třebosice a Pardubice
Datum aktualizace 19. březen 2019
Název CSZS Poděbrady - pobytová odlehčovací služba
Poskytovatel: Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady
Adresa 9. května 58
Sány
289 06
Kraj Středočeský
Kontakt 420 775 760 697
Datum aktualizace 15. leden 2020
Název Diakonie CČE - středisko v Sobotíně
Poskytovatel: Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně
Adresa Petrov nad Desnou 203
Sobotín
78816
Kraj Olomoucký
Kontakt 420 583 237 176
Popis služeb Poskytujeme po přechodnou dobu pomoc lidem s projevy demence, o které jinak pečují členové rodiny nebo jiné blízké osoby v domácím prostředí.
Platby ceníky jednotlivých služeb je možné získat na uvedených telefonních číslech nebo poštovní anebo mailové adrese
Datum aktualizace 21. březen 2019
Název Diakonie ČCE- středisko v Myslibořicích
Poskytovatel: Diakonie ČCE- středisko v Myslibořicích
Adresa Myslibořice 1
Myslibořice
67560
Kraj Kraj Vysočina
Kontakt IIona Pelánová - sociální pracovnice 420 568 834 947
Popis služeb Domov se zvláštním režimem - kapacita 12 lůžek pro osoby s různým typem demence, zejména s Alzheimerovou chorobou, od 50-ti let věku, kteří vlivem své nemoci nejsou schopni sami, ani s pomocí své rodiny či přátel zvládnout péči o svou osobu.
Datum aktualizace
Název Domov Arreta o.p.s.
Poskytovatel: Domov Arreta o.p.s.
Adresa Jungmannova 1437
Hradec Králové
50002
Kraj Královéhradecký
Kontakt Bc. Michaela Kopta Šedivá 420 495 523 414
Popis služeb Poslání
Posláním Domova Arreta o.p.s. je poskytnout pobytovou odlehčovací službu seniorům a zdravotně postiženým občanům od 19-ti let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí za podpory pečující osoby a nejsou tak schopni svoji nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami, ani za podpory terénních služeb a pečující osoba z nějakého důvodu potřebuje, aby za ni převzal krátkodobě péči jiný subjekt.

Cílová skupina
Služba je poskytována osobám ve věku od 19 let:
-          se zdravotním postižením
-          s chronickým onemocněním
A seniorům, kteří z důvodu věku či zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby při běžných činnostech každodenního života.
Poskytnutí odlehčovací služby se vylučuje, jestliže:
-        jde o osobu trvale upoutanou na lůžko
-        jde o osobu se smyslovým postižením
-        zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
-        osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
-        chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Žadatel o odlehčovací služby může být odmítnut z důvodu
-  nedostatečné kapacity zařízení

O všech odmítnutých žadatelích se vede evidence.
Platby zálohová platba 500,- Kč/den
Datum aktualizace 4. březen 2019
Název Domov důchodců Pohoda - odlehčovací služba
Poskytovatel: ZSST Turnov
Adresa 28. října 812
Turnov
51101
Kraj Liberecký
Kontakt 420 481 320 070
Datum aktualizace 11. duben 2018
Název Domov důchodců U Zlatého kohouta
Poskytovatel: Domov důchodců U Zlatého kohouta
Adresa Zborovská 857
Hluboká nad Vltavou
37341
Kraj Jihočeský
Kontakt 420 387 966 160
Datum aktualizace 23. leden 2020
Název Domov důchodců Ústí nad Orlicí
Poskytovatel: Domov důchodců Ústí nad Orlicí
Adresa Cihlářská 761
Ústí nad Orlicí
56201
Kraj Pardubický
Kontakt 420 734 793 446
Datum aktualizace 11. duben 2018
Název Domov Fialka a Pomněnka
Poskytovatel: Centrum zdravotní a sociální péče Liberec
Adresa Krejčího 1172/3
Liberec
44606
Kraj Liberecký
Kontakt Domov Fialka tel. 485 123 666, Domov Pomněnka tel. 480 990 122
Datum aktualizace 20. březen 2020
Název Domov Kytín - pobytová odlehčovací služba
Poskytovatel: Domov Kytín
Adresa Kytín 2
Mníšek pod Brdy
25210
Kraj Středočeský
Kontakt 420 311 363 901
Datum aktualizace 17. leden 2020
Název Domov Na Výsluní, Hořovice
Poskytovatel: Domov Na Výsluní, Hořovice
Adresa Pražská 932
Hořovice
26801
Kraj Středočeský
Kontakt 420 311 514 895
Datum aktualizace 1. květen 2018
Název Domov pod Vinnou horou - odlehčovací služba
Poskytovatel: Domov pod Vinnou horou
Adresa Dlouhoveská 91/1915
Hlučín
74801
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 595 020 571
Datum aktualizace 27. březen 2020
Název Domov pro seniory Elišky Purkyňové - odlehčovací služba
Poskytovatel: Domov pro seniory Elišky Purkyňové
Adresa Cvičebná 2447/9
Praha 6
16900
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt Mobil: 739 072 545, e-mail: michal.ruzicka@dsepurkynove.cz 420 739 072 545
Datum aktualizace 22. únor 2018
Název Domov pro seniory Humpolec, p.o.
Poskytovatel: Domov pro seniory Humpolec, p.o.
Adresa Máchova 210
Humpolec
39601
Kraj Kraj Vysočina
Kontakt 420 565 535 630
Datum aktualizace 31. březen 2020
Název Domov pro seniory Kurojedy - odlehčovací služba
Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace
Adresa Americká 242
Tachov
34701
Kraj Plzeňský
Kontakt 420 374 630 133
Datum aktualizace 23. leden 2020
Název Domov pro seniory Máj České Budějovice
Poskytovatel: Domov pro seniory Máj České Budějovice, příspěvková organizace
Adresa Větrná 731/13
České Budějovice
37005
Kraj Jihočeský
Kontakt Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D., Mgr. Jana Mackovičová, Mgr. Monika Samcová, Mgr. Lenka Šafránková, Bc. Gabriela Binderová , 420 420 388 902 111
Datum aktualizace 8. září 2021
Název Domov pro seniory Mariánské Lázně - odlehčovací služba
Poskytovatel: Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace
Adresa Tepelská 752/22
Mariánské Lázně
35301
Kraj Karlovarský
Kontakt 420 354 416 210
Datum aktualizace 18. březen 2020
Název Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Poskytovatel: Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Adresa Nádražní 933
Podbořany
44101
Kraj Ústecký
Kontakt 420 415 214 423
Datum aktualizace 20. březen 2020
Název Domov pro seniory Třebíč Manželů Curieových, příspěvková organizace
Poskytovatel: Domov pro seniory Třebíč Manželů Curieových, příspěvková organizace
Adresa Manželů Curieových 603
Třebíč
67401
Kraj Kraj Vysočina
Kontakt 420 568 858 911
Datum aktualizace 12. duben 2018
Název Domov pro seniory U Vršovického nádraží
Poskytovatel: Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 10
Adresa U Vršovického nádraží 1547/5
Praha 10
101 00
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt 420 277 011 702
Datum aktualizace 12. únor 2018
Název Domov pro seniory Vršovický zámeček
Poskytovatel: Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 10
Adresa Moskevská 21
Praha 10
101 00
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt 420 277 010 184
Datum aktualizace 12. únor 2018
Název Domov pro seniory Zvonková
Poskytovatel: Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 10
Adresa Zvonková 6
Praha 10
106 00
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt 420 272 173 011
Popis služeb http://csop10.cz/hlavni-stranka.aspx
Datum aktualizace 12. únor 2018
Název Domov seniorů  Úvaly
Poskytovatel: Domov seniorů Úvaly,poskytovatel sociálních služeb
Adresa nám. Svobody 1475
Úvaly
25082
Kraj Středočeský
Popis služeb odlehčovací služba ambulantní a pobytová
Datum aktualizace 17. leden 2020
Název Domov seniorů Jana Masaryka - pobytová odlehčovací služba
Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Praha 2
Adresa Jana Masaryka 34
Praha 2
120 00
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt pí. Kavková, l. 122 420 224 257 125
Popis služeb Pouze krátkodobé pobyty od 1 týdne do 3 měsíců, zejména pro obyvatele Prahy 2, ergoterapie, poslechy hudby.
Platby 290 Kč/den
Datum aktualizace 20. březen 2018
Název Domov seniorů Jankov - pobytová odlehčovací služba
Poskytovatel: Domov seniorů Jankov
Adresa Školní 161
Jankov
25703
Kraj Středočeský
Kontakt 420 317 833 391
Datum aktualizace 17. leden 2020
Název Domov Simeon – Odlehčovací služba
Poskytovatel: SKP-CENTRUM, o.p.s.
Adresa K Dubu 711
Horní Jelení
533 74
Kraj Pardubický
Kontakt 420 773 448 852
Datum aktualizace 25. březen 2020
Název Domov Sosna
Poskytovatel: Sociální služby města Třince
Adresa Habrová 302
Třinec
73961
Kraj Moravskoslezský
Datum aktualizace 17. leden 2018
Název Domov sv. Karla Boromejského - odlehčovací služba
Poskytovatel: Domov sv. Karla Boromejského
Adresa K Šancím 50
Praha 17 Řepy
16300
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt 420 770 142 020
Popis služeb Odlehčovací pobytové služby
podle zákona o sociálních službách umožní seniorům zajistit na přechodnou dobu bydlení a komplexní podporu, na jakou byli zvyklí doma a která jim z různých důvodů (např. snížené soběstačnosti nebo kvůli nutnému odpočinku rodiny) nemůže být v současné době poskytnuta příbuznými nebo jinou pečující osobou. Odlehčovací služba také pomáhá překlenout dobu potřeby péče o seniora čekajícího na přijetí do zařízení s trvalým pobytem (domov pro seniory).
Kapacita odlehčovací pobytové služby je 13 míst.
Datum aktualizace 6. leden 2020
Název Domov u fontány - odlehčovací služba
Poskytovatel: Domov u fontány
Adresa Libušina 1060
Přelouč
53341
Kraj Pardubický
Kontakt 420 466 959 166
Datum aktualizace 25. březen 2020
Název Domov V Podzámčí - odlehčovací služba
Poskytovatel: Domov V Podzámčí
Adresa Palackého 165
Chlumec nad Cidlinou
50351
Kraj Královéhradecký
Kontakt sociální pracovník 420 495 484 521
Popis služeb určeno seniorům zejména od 60 let věku, včetně seniorů s demencí
Datum aktualizace 27. březen 2018
Název Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb
Poskytovatel: Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb
Adresa Čs. armády 969
Zdice
26751
Kraj Středočeský
Kontakt 311 690 211, 311 690 286
Datum aktualizace 28. březen 2018
Název Domovinka Němčičky o.p.s.
Poskytovatel: Domovinka Němčičky o.p.s.
Adresa Němčičky 96
Němčičky
69107
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 773 837 274
Popis služeb Služba určena seniorům a zdravotně postiženým se sníženou soběstačností od 60 let, o které je pečováno v domácím prostředí jinou osobou - osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou.
Datum aktualizace 27. březen 2020
Název Dům pokojného stáří Valašská Bystřice - odlehčovací služba
Poskytovatel: Charita Valašské Meziříčí
Adresa Dům pokojného stáří č. p. 275
Valašská Bystřice
756 27
Kraj Zlínský
Kontakt 420 571 646 503
Popis služeb Charitní dům pokojného stáří Valašská Bystřice zajišťuje komplex rezidenčních služeb starým a zdravotně postiženým občanům, kterým byl přiznán starobní nebo invalidní důchod. Provoz Charitního domu pokojného stáří funguje nepřetržitě a je přizpůsoben potřebám a možnostem klienta. Na činnost Charitního domu pokojného stáří je organizačně a finančně napojena pečovatelská služba v domácnostech. Cílem této služby je zajištění a poskytnutí péče pro potřebné klienty mimo charitní dům. Její hlavní náplní je rozvoz obědů, nákupů a pečovatelské úkony v domácnostech na území Valašské Bystřice.
Datum aktualizace 31. březen 2020
Název Dům seniorů Michle s.r.o. odlehčovací služba
Poskytovatel: Dům seniorů Michle s.r.o.
Adresa Roztylské náměstí 2772/44
Praha 4
141 00
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt sociální pracovník 420 603 526 891
Datum aktualizace 28. červen 2018
Název Dům sociálních služeb
Poskytovatel: Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8
Adresa S. K. Neumanna 2475
Praha 8
180 00
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt okrsková sestra Jana Klímová DiS 420 284 685 264
Popis služeb Pobytové zařízení, které poskytuje přechodný pobyt klientům, kteří potřebují péči druhé osoby včetně osob s lehkým nebo středním stupněm demence. Přednostně jsou odlehčovací služby poskytovány občanům Prahy 8, v případě volné kapacity i občanům ostatních MČ.
Platby 360 Kč / den,  diabetici 380 Kč/ den, 410 Kč/den, diabetici 430/den - pro uživatele z jiné MČ
Datum aktualizace 13. únor 2018
Název Dům sociálních služeb CSOP Praha 5
Poskytovatel: Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5
Adresa Na Neklance 15
Praha 5
150  0
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt Mgr. Vendula Starostová , starostova@csop5.cz 420 251 551 626
Popis služeb Péči poskytujeme i klientům částečně imobilním, inkontinentním a klientům trpícím lehkou formou demence.
Dům sociálních služeb(dále jen DSS) nabízí přechodné pobyty při řešení rodinné a sociální situace klienta, kdy je možné uzavřít smlouvu minimálně na týden až tři měsíce.Kapacita zařízení je 29 lůžek a pro klienty jsou připraveny 1 - 3 lůžkové pokoje. Pobyt v DSS je hrazen klientem. Klienti jsou k pobytu přijímáni na základě Smlouvy o poskytnutí odlehčovacích služeb (viz. zákon o sociálních službách č.108/2006 Sb.).
Klientům DSS jsou poskytovány tyto služby:
¤ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
¤ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
¤ stravu nebo pomoc při zajištění stravy (zajištěna je dieta žlučníková a diabetická),
¤ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
¤ sociálně terapeutické činnosti,
¤ aktivizační činnosti,
¤ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
¤ výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Klientům mohou být zprostředkovávány i fakultativní služby jako je: pedikúra a kadeřník.
Dům sociálních služeb (dále jen DSS) je smluvním zařízením vybraných zdravotních pojišťoven a jsou v něm poskytovány odborné zdravotně ošetřovatelské úkony.
Okruh osob, pro něž je služba určena:
senioři, mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let), mluvící česky
Službu nemůžeme poskytnout:
Zájemcům vyžadujícím zdravotní nebo zcela individuální přístup (osobní asistence),  uživatelům, kteří mají výrazné pohybové omezení hybnosti (takové omezení hybnosti, které nedovoluje pohyb s kompenzační pomůckou).
Zařízení také nemůže vyhovět zájemci o přijetí do DSS, který trpí akutní formou infekčního onemocnění, je závislý na alkoholu či jiných návykových látkách nebo je mu diagnostikována závažná duševní choroba.
Platby Cena za pobyt:jednolůžkový pokoj     180,- Kč/dendvoulůžkový pokoj     170,- Kč/dentrojlůžkový pokoj     160,- Kč/denCena za stravu:     150,- Kč/denCena za služby:klienti s přiznaným příspěvkem na péči  1/30 z příspěvku/denklienti bez příspěvku
Datum aktualizace 13. únor 2018
Název Hospic Frýdek - Místek, p.o.
Poskytovatel: Hospic Frýdek - Místek, p.o.
Adresa I. J. Pešiny 3640
Frýdek Místek
73801
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 595 538 111
Datum aktualizace 27. březen 2020
Název Lůžkové a sociální centrum pro seniory - odlehčovací služba
Poskytovatel: Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s.
Adresa Ležáků čp. 166
Chrudim III
53701
Kraj Pardubický
Kontakt 420 773 803 205
Datum aktualizace 25. březen 2020
Název Městská správa sociálních služeb Kadaň
Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Kadaň
Adresa Věžní 958
Kadaň
43201
Kraj Ústecký
Kontakt 420 474 699 700
Popis služeb Cílovou skupinou Odlehčovací služby jsou senioři od 62 let obou pohlaví, kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby.
Datum aktualizace 22. únor 2019
Název Městské centrum komplexní péče - odlehčovací centrum
Poskytovatel: Městské centrum komplexní péče
Adresa Nám.17.listopadu 593
Benátky nad Jizerou II
29471
Kraj Středočeský
Kontakt 420 702 067 618
Datum aktualizace 17. leden 2020
Sbalit