Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace

Adresa: Strážovská 1095/1
Kyjov
69701
Kraj: Jihomoravský
Telefon: 420 518 699 511
Fax: 420 518 612 132
E-mail: %hpsR-daVX~mV.jjbfCB5c9f4hEI1i%gc5pJ
WWW: www.centrumproseniorykyjov.cz

Služby

Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace domov se zvláštním režimem
Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace pobytová odlehčovací služba