Dům pokojného stáří Valašská Bystřice - odlehčovací služba

Charitní dům pokojného stáří Valašská Bystřice zajišťuje komplex rezidenčních služeb starým a zdravotně postiženým občanům, kterým byl přiznán starobní nebo invalidní důchod. Provoz Charitního domu pokojného stáří funguje nepřetržitě a je přizpůsoben potřebám a možnostem klienta. Na činnost Charitního domu pokojného stáří je organizačně a finančně napojena pečovatelská služba v domácnostech. Cílem této služby je zajištění a poskytnutí péče pro potřebné klienty mimo charitní dům. Její hlavní náplní je rozvoz obědů, nákupů a pečovatelské úkony v domácnostech na území Valašské Bystřice.
Poskytovatel: Charita Valašské Meziříčí
Typ služby: pobytová odlehčovací služba
Adresa: Dům pokojného stáří č. p. 275
Valašská Bystřice
756 27
Kraj: Zlínský
Kontakt: 420 571 646 503
E-mail: 4gsyQOQnWezobW7%WkvDRW7r
WWW: www.valmez.charita.cz
Kapacita služby: 16
Datum aktualizace: 31. březen 2020