Dům sociálních služeb CSOP Praha 5

Péči poskytujeme i klientům částečně imobilním, inkontinentním a klientům trpícím lehkou formou demence.
Dům sociálních služeb(dále jen DSS) nabízí přechodné pobyty při řešení rodinné a sociální situace klienta, kdy je možné uzavřít smlouvu minimálně na týden až tři měsíce.Kapacita zařízení je 29 lůžek a pro klienty jsou připraveny 1 - 3 lůžkové pokoje. Pobyt v DSS je hrazen klientem. Klienti jsou k pobytu přijímáni na základě Smlouvy o poskytnutí odlehčovacích služeb (viz. zákon o sociálních službách č.108/2006 Sb.).
Klientům DSS jsou poskytovány tyto služby:
¤ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
¤ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
¤ stravu nebo pomoc při zajištění stravy (zajištěna je dieta žlučníková a diabetická),
¤ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
¤ sociálně terapeutické činnosti,
¤ aktivizační činnosti,
¤ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
¤ výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Klientům mohou být zprostředkovávány i fakultativní služby jako je: pedikúra a kadeřník.
Dům sociálních služeb (dále jen DSS) je smluvním zařízením vybraných zdravotních pojišťoven a jsou v něm poskytovány odborné zdravotně ošetřovatelské úkony.
Okruh osob, pro něž je služba určena:
senioři, mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let), mluvící česky
Službu nemůžeme poskytnout:
Zájemcům vyžadujícím zdravotní nebo zcela individuální přístup (osobní asistence),  uživatelům, kteří mají výrazné pohybové omezení hybnosti (takové omezení hybnosti, které nedovoluje pohyb s kompenzační pomůckou).
Zařízení také nemůže vyhovět zájemci o přijetí do DSS, který trpí akutní formou infekčního onemocnění, je závislý na alkoholu či jiných návykových látkách nebo je mu diagnostikována závažná duševní choroba.
Poskytovatel: Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5
Typ služby: pobytová odlehčovací služba
Adresa: Na Neklance 15
Praha 5
150  0
Kraj: Hlavní město Praha
Kontakt: Mgr. Vendula Starostová , starostova@csop5.cz , 420 251 551 626
E-mail: YlBzHYUSchyxaW7r
WWW: www.csop5.cz
Platby: Cena za pobyt:jednolůžkový pokoj     180,- Kč/dendvoulůžkový pokoj     170,- Kč/dentrojlůžkový pokoj     160,- Kč/denCena za stravu:     150,- Kč/denCena za služby:klienti s přiznaným příspěvkem na péči  1/30 z příspěvku/denklienti bez příspěvku
Kapacita služby: 27
Pro lidi s demencí: Ano
Datum aktualizace: 13. únor 2018