Domov Arreta o.p.s.

Poslání
Posláním Domova Arreta o.p.s. je poskytnout pobytovou odlehčovací službu seniorům a zdravotně postiženým občanům od 19-ti let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí za podpory pečující osoby a nejsou tak schopni svoji nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami, ani za podpory terénních služeb a pečující osoba z nějakého důvodu potřebuje, aby za ni převzal krátkodobě péči jiný subjekt.

Cílová skupina
Služba je poskytována osobám ve věku od 19 let:
-          se zdravotním postižením
-          s chronickým onemocněním
A seniorům, kteří z důvodu věku či zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby při běžných činnostech každodenního života.
Poskytnutí odlehčovací služby se vylučuje, jestliže:
-        jde o osobu trvale upoutanou na lůžko
-        jde o osobu se smyslovým postižením
-        zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
-        osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
-        chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Žadatel o odlehčovací služby může být odmítnut z důvodu
-  nedostatečné kapacity zařízení

O všech odmítnutých žadatelích se vede evidence.
Poskytovatel: Domov Arreta o.p.s.
Typ služby: pobytová odlehčovací služba
Adresa: Jungmannova 1437
Hradec Králové
50002
Kraj: Královéhradecký
Kontakt: Bc. Michaela Kopta Šedivá , 420 495 523 414
E-mail: Zhzy.YUSWkEo-Z29g
WWW: arreta.cz
Platby: zálohová platba 500,- Kč/den
Kapacita služby: 22
Pro lidi s demencí: Ano
Datum aktualizace: 4. březen 2019