Domov sv. Karla Boromejského - odlehčovací služba

Odlehčovací pobytové služby
podle zákona o sociálních službách umožní seniorům zajistit na přechodnou dobu bydlení a komplexní podporu, na jakou byli zvyklí doma a která jim z různých důvodů (např. snížené soběstačnosti nebo kvůli nutnému odpočinku rodiny) nemůže být v současné době poskytnuta příbuznými nebo jinou pečující osobou. Odlehčovací služba také pomáhá překlenout dobu potřeby péče o seniora čekajícího na přijetí do zařízení s trvalým pobytem (domov pro seniory).
Kapacita odlehčovací pobytové služby je 13 míst.
Poskytovatel: Domov sv. Karla Boromejského
Typ služby: pobytová odlehčovací služba
Adresa: K Šancím 50
Praha 17 Řepy
16300
Kraj: Hlavní město Praha
Kontakt: 420 770 142 020
E-mail: %.xBVd5j48GjGK8g8hIBV%o4Ys
WWW: www.domovrepy.cz
Kapacita služby: 13
Datum aktualizace: 6. leden 2020