Centrum krátkodobé péče - Sociální služby Běchovice

Účelem činnosti Sociálních služeb Běchovice je přispívat k plnohodnotnému životu lidí seniorského věku a lidí pečujících o seniory.
Předmětem činnosti je zajištění služeb pro seniory, provoz domů s pečovatelskou službou (27 bytů) a realizace aktivit rozvíjejících komunitní život, zapojování okolí a dalších s tím spojených a navazujících činností.
SS Běchovice poskytují sociální služby: pečovatelská služba a odlehčovací služba včetně aktivizačních činností a poradenství.
Poskytovatel: Sociální služby Běchovice
Typ služby: pobytová odlehčovací služba
Adresa: Za Poštovskou zahradou 557
Praha 9 - Běchovice
19011
Kraj: Hlavní město Praha
Kontakt: Martin Stromský- ředitel, martin@cssb.cz , 420 773 995 878
E-mail: 88EDZ.4WH-FCSW7r
WWW: www.cssb.cz
Kapacita služby: 10
Datum aktualizace: 23. březen 2018