ZSST Turnov

Adresa: 28. října 812
Turnov
51101
Kraj: Liberecký
Telefon: 420 481 320 070
Fax: 420 481 324 115
E-mail: 4gsyQOQr%lGhTj
WWW: www.zsst.cz

Služby

Domov důchodců Pohoda - domov pro seniory domov pro seniory
Domov důchodců Pohoda - domov se zvláštním režimem domov se zvláštním režimem
Domov důchodců Pohoda - odlehčovací služba pobytová odlehčovací služba
ZSST Turnov - Centrum denních služeb denní stacionář
ZSST Turnov - Terénní pečovatelská služba pečovatelská služba