Databáze služeb

Název AESKULAP, s.r.o. - léčebný ústav Červená Voda
Poskytovatel: AESKULAP, s.r.o. - léčebný ústav Červená Voda
Adresa Červená Voda 333
Červená Voda
56161
Kraj Pardubický
Kontakt Irena Dostálová - vrchní sestra 420 465 626 321
Popis služeb Ošetřovatelská péče, včetně rehabilitace, 14 sociálních lůžek
Platby Hospitalizaci ze zdravotních důvodů hradí pojišťovna. Od 1. 9. 2007 poskytují sociální služby (dle § 52 zákona č. 108/2006Sb.) na dalších 14 lůžkách - soc. péči hradí klient, zdravotní péči pojišťovna.
Datum aktualizace
Název Centrum doléčování a rehabilitace druhé oddělení CEDR2 nemocnice Jablonec nad Nisou
Poskytovatel: Centrum doléčování a rehabilitace druhé oddělení CEDR2 nemocnice Jablonec nad Nisou
Adresa Nemocniční 268
Tanvald
46841
Kraj Liberecký
Kontakt MUDr. Poupa - primář, Krtičková Iva - vrchní sestra 420 483 394 682
Popis služeb Doléčovací a rehabilitační centrum, umístění na základě lékařské indikace
Platby hradí zdravotní pojišťovna
Datum aktualizace
Název Centrum lékařské péče spol. s.r.o.
Poskytovatel: Centrum lékařské péče spol. s.r.o.
Adresa Vránova 172
Brno
62100
Kraj Jihomoravský
Kontakt 544 527 550 - sanatorium, nepřetržitý provoz - MUDr. Zdeňka Hloušková- vedoucí lékařka, 544 527 540  ústředna,  Renata Mantlová  ředitelka
Renata Mantlová - ředitelka 420 544 527 540
Popis služeb Poskytujeme přechodné i dlouhodobé pobyty pro seniory.
Datum aktualizace
Název Diakonie CČE - hospic Citadela
Poskytovatel: Diakonie ČCE Valašské Meziříčí
Adresa Žerotínova 1421
Valašské Meziříčí
757 01
Kraj Zlínský
Kontakt Ruth Kopecká, tel. 571 629 084,  mob. 605 518 212 420 571 629 084
Popis služeb a) Hospicová paliativní péče je poskytována nevyléčitelně nemocným klientům  v terminálním stadiu onemocnění. Převážně jde o klienty v pokročilých stádiích onkologických onemocnění.
b) Sociálně zdravotní lůžka slouží pro klienty, kteří jsou propouštění z lůžek následné péče nemocnic a jsou čekateli na umístění do domovů pro seniory nebo je zapotřebí překlenout dobu nutnou k vytvoření zázemí pro péči v rodině.
c) Odlehčovací pobytové služby jsou určeny pro rodiny trvale pečující o své blízké, za které je přebírána péče po dobu nutnou k jejich zotavení.
d) Odborné sociální poradenství je zaměřeno zejména na oblast paliativní péče a na podporu klientů a jejich rodin v tíživé situaci související s nevyléčitelným onemocněním s prognózou krátké doby života nemocného.
Platby Podle zákona č.108/2006Sb. a vyhl. č.340/2007Sb.
Datum aktualizace 1. únor 2018
Název Dobrovolnické hospicové centrum
Poskytovatel: Charita Ostrava
Adresa Kořenského 1323/17
Ostrava - Vítkovice
70300
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 599 508 505
Popis služeb Specifická služba Charity Ostrava, tým dobrovolníků, kteří docházejí do nemocnic, zařízení, domácností-poskytují podporu a rady,doprovázení,jde o terminální fáze onemocnění, zaměřeno na nádor.onemocnění, ale ani diagnosu demence neodmítají.
Datum aktualizace 22. duben 2020
Název Domažlická nemocnice a.s. - LDN
Poskytovatel: Domažlická nemocnice a.s. - LDN
Adresa U Nemocnice 47
Domažlice
33801
Kraj Plzeňský
Kontakt Vyrutová Alena, Ing (ředitelka) 420 379 710 265 299
Popis služeb Doléčování pacientů z nemocničních oddělení - následná péče.
Datum aktualizace
Název Domov s paliativní péčí Pod střechou
Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Praha 2
Adresa Jana Masaryka 34
Praha 2
120 00
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt 420 224 254 406
Popis služeb více informací na: http://cssp2.cz/domov-s-paliativni-peci/
Datum aktualizace 25. leden 2019
Název Domov sv. Karla Boromejského
Poskytovatel: Domov sv. Karla Boromejského
Adresa K Šancím 50
Praha 17 Řepy
16300
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt SM. Konsoláta Mgr. M. Frýdecká 420 235 301 176
Popis služeb Zdravotní služby na lůžkách LDN jsou poskytovány pacientům na základě doporučení ošetřujícího lékaře při přeložení z nemocnice nebo praktického lékaře při změně zdravotního stavu z domova.Přijetí a doba hospitalizace se řídí zdravotním stavem pacienta.Pacientům poskytujeme doléčení, stálou lékařskou a ošetřovatelskou péči, kterou jim na potřebné úrovni nemohou zajistit jejich rodinní příslušníci, a to ani s pomocí terénních služeb (např. agentur domácí péče).Kapacita je 77 lůžek LDN a 2 lůžka zdravotně sociální.
Platby dle zákona 108/2006Sb.
Datum aktualizace 6. leden 2020
Název Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Brně
Poskytovatel: Diecézní charita Brno
Adresa Jiráskova 47
Rajhrad
664 61
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 547 232 223
Popis služeb Dům léčby bolesti poskytuje péči pacientům všech věkových skupin, kteří trpí chronickou bolestí různého původu, a paliativní péči pacientům, kterým již nelze zajistit vyléčení.
Datum aktualizace 22. duben 2020
Název Dům péče ČČK
Poskytovatel: Dům péče ČČK
Adresa Tovačovského 163
Mladá Boleslav
29301
Kraj Středočeský
Kontakt Nina Hůlková 420 326 320 250
Popis služeb Paliativní péče, následná péče na dobu určitou. Jsme nestátní zdravotnické zařízení.
Platby 250,- až 300,- Kč na osobu a den /podle výše důchodu/
Datum aktualizace 23. březen 2018
Název Esmedicum s.r.o.
Poskytovatel: Esmedicum s.r.o.
Adresa Chelčického 39
Praha 3
13000
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt MUDr. Markéta Skácelová
Popis služeb Zajišťujeme psychiatrickou péči pro klienty v domovech seniorů na celém území hl. m. Prahy hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Organizujeme přednášky pro personál zdravotnických a sociálních zařízení a besedy pro příbuzné.
www.esmedicum.cz
Datum aktualizace 9. únor 2019
Název FN Brno - Bohunice, MUDr. Tomanová
Poskytovatel: FN Brno - Bohunice, MUDr. Tomanová
Adresa Jihlavská 20
Brno
62500
Kraj Jihomoravský
Kontakt MUDr. Tomanová - tel.: 532 232 369, sestra - p. Dvořáčková - tel.: 532 232 094 420 532 232 369
Popis služeb vyšetření kognitivních funkcí, 1 den v týdnu ambulantní psychiatrická péče, omezeně také možnost hospitalizace pacientů s demencí na oddělení (hlavně ženy).
Datum aktualizace
Název Gaudium Frýdek-Místek s.r.o.
Poskytovatel: Gaudium Frýdek-Místek s.r.o.
Adresa Revoluční 1282
Frýdek-Místek
73801
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 558 630 327
Popis služeb Gaudium s.r.o. Frýdek-Místek - léčebna dlouhodobě nemocných poskytuje zdravotní následnou péči o celkové kapacitě 60 lůžek.
Datum aktualizace 12. duben 2018
Název Geriatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a  1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Poskytovatel: Geriatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Adresa Londýnská 15
Praha 2
12000
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt prim. MUDr. Dagmar Pelíšková 420 222 510 106
Popis služeb Geriatrická klinika je zdravotnickým zařízením poskytujícím specializovanou ambulantní a lůžkovou geriatrickou péči pacientům ze spádové oblasti Všeobecné fakultní nemocnice. Na pracovišti probíhá výuka studentů lékařství, ošetřovatelství, fyzioterapie a lékařů v předatestačním vzdělávání z geriatrie.Lůžková péče:Lůžka jsou přednostně obsazována pacienty z jiných klinik VFN, v případě volné kapacity i pacienty mimo spádovou oblast. Pobyty jsou krátkodobé a nepřesahují 1 měsíc na geriatrickém oddělení, a 6 týdnů na ošetřovatelském oddělení. U diagnostických pobytů je v rámci hospitalizace dostupný komplement vyšetřovacích metod a konziliární vyšetření specialistů (neurologie, psychiatrie ad.) a je poskytována individuální rehabilitace a skupinová ergoterapie. Léčeni jsou i pacienti s ACH v případě akutního oněmocnění.
Ambulantní služby:Klinika nabízí ambulantní diagnostiku a léčbu nejčastějších onemocnění vyššího věku. Specializovaná ambulance pro poruchy paměti poskytuje vyšetření a léčbu seniorům s kognitivními a afektivními poruchami, psychologické vyšetření. Ověřovány jsou nové léčebné postupy u Alzeheimerovy choroby a jiných demencí.
Platby hrazeno pojišťovnou
Datum aktualizace
Název Geriatrické a doléčovací oddělení
Poskytovatel: Geriatrické a doléčovací oddělení
Adresa Olomoucká 86
Opava
74679
Kraj Moravskoslezský
Kontakt Rýmanovská 420 553 766 789
Popis služeb : Lůžková část geriatrického a doléčovacího oddělení má 48 lůžek a je umístěna v areálu nemocnice v pavilonu F a pavilonu V10. Pacienti jsou přijímáni na základě doporučení praktického nebo odborného lékaře z ambulance nebo jiného oddělení nemocnice.
Největší spektrum pacientů je vyššího věku, a proto celý vyšetřovací, léčebný a rehabilitační postup je přizpůsoben těmto pacientům.

Nejčastěji jsou u nás léčeni pacienti s těmito chorobami:
• srdeční a cévní nemoci
• po cévních mozkových příhodách
• po různých zlomeninách vyžadujících delší hojení a následnou rehabilitaci
• s chronickými dlouhodobě se hojícími ranami
• po pádech a zhoršení pohyblivosti v důsledku onemocnění kloubů nebo degenerativního
poškození mozku
• s poruchami paměti
• se zhoršenou soběstačností v důsledku onemocnění
• pacienti vyžadující paliativní péči v důsledku pokročilého základního onemocnění

Naším cílem je léčit nepříjemné symptomy, které přináší základní onemocnění, t.j chronická onkologická či neonkologická bolest, dušnost, dehydratace, deprese, zácpa …. Výsledkem by měla být lepší kvalita života.
Platby péče je hrazena zdravotní pojišťovnou
Datum aktualizace
Název Geriatrické centrum, Pardubické krajské nemocnice, a.s.
Poskytovatel: Geriatrické centrum, Pardubické krajské nemocnice, a.s.
Adresa Kyjevská 44
Pardubice
53203
Kraj Pardubický
Kontakt Bc. Kateřina Okrouhlíková 420 466 019 103
Popis služeb Mimo kompletní zdravotnické služby, služby poradenské
Datum aktualizace
Název Geriatrické oddělení FN Plzeň
Poskytovatel: Geriatrické oddělení FN Plzeň
Adresa Eduarda Beneše 13
Plzeň
30599
Kraj Plzeňský
Kontakt MUDr. Soukupová Kateřina 420 377 402 141
Popis služeb Akutní geratrická péče na lůžku, konziliárně péče neurologa a psychiatra. Aktivity pro pacienty v rámci geriatrického oddělení.
Datum aktualizace
Název GERIMED a.s. - Léčebna dlouhodobě nemocných
Poskytovatel: GERIMED a.s. - Léčebna dlouhodobě nemocných
Adresa Vítkovo náměstí 3
Sedlec-Prčice
25791
Kraj Středočeský
Kontakt Ing. Alena Neužilová 420 317 834 311
Popis služeb Náplní činnosti je poskytování péče léčebné, ošetřovatelské a rehabilitační u osob trpících déletrvajícími nemocemi a zejména nemocemi geriatrickými. LDN je lůžkovou základnou geriatrie, tj. oboru zabývajícího se starým nemocným člověkem, včetně testování jeho duševní kapacity, stupně soběstačnosti a pomocí při následném sociálním zajištění.
Datum aktualizace
Název Gerontologické centrum
Poskytovatel: Gerontologické centrum
Adresa Benákova 1100/6
Praha 8
182 00
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt 420 284 683 303
Popis služeb Lůžkovou část Gerontologického centra tvoří lůžka odborného léčebného ústavu geriatrického, kam jsou přijímáni pacienti na základě doporučení lékaře většinou z domácí péče, nebo překladem z nemocnice (nejčastěji Fakultní nemocnice Bulovka).  Na oddělení Benákova 6 (s kapacitou 31 lůžek) přijímáme pacienty, kteří vyžadují intenzivní rehabilitaci a  ošetřovatelskou péči a  léčbu v rámci specifického geriatrického režimu. Předpokládaná doba hospitalizace na lůžkovém oddělení je asi 1 měsíc, průměrný věk pacientů je nad 80 let. Cílem naší péče je zlepšení zdravotního stavu pacienta a zlepšení jeho soběstačnosti.
Platby Informace naleznete na: www.gerontocentrum.cz
Datum aktualizace 6. leden 2020
Název Gerontologické centrum KNTB, a.s.
Poskytovatel: Gerontologické centrum KNTB, a.s.
Adresa Havlíčkovo nábřeží 600
Zlín
76275
Kraj Zlínský
Kontakt prim. MUDr. Milan Forejtar 420 577 552 009
Popis služeb Zařízení typu ldn, lůžka akutní geriatrie, JIP , lůžka následné a rehabilitační péče a ošetřovatelská lůžka. Geriatrická ambulance.
Platby péči hradí pojišťovna
Datum aktualizace
Název Hornická nemocnice s poliklinikou, s.r.o. - LDN
Poskytovatel: Hornická nemocnice s poliklinikou, s.r.o. - LDN
Adresa Pražská 206
Bílina
41801
Kraj Ústecký
Kontakt Hana Nováková - sociální pracovnice 420 417 823 741
Popis služeb Lůžka následné péče, na které jsou přijímáni pacienti vyžadující dlouhodobou léčebnou péči. Pacienti jsou přijímáni na doléčení z nemocnice nebo na žádost praktického lékaře z domácího prostředí. Na oddělení nejsou sociální lůžka. Jsou přijímáni klienti s Alzheimerovou chorobou, pokud mají zdravotní problémy.
Platby služby hradí pojišťovna
Datum aktualizace
Název Hospic Anežky České
Poskytovatel: Oblastní charita Červený Kostelec
Adresa 5. května 1170
Červený Kostelec
54941
Kraj Královéhradecký
Kontakt 420 491 467 030
Popis služeb Služby: 30 odborně specializovaných hospicových lůžek pro pacienty z celé České republiky bez rozdílu vyznání, národnosti a sociálního postavení; poradenské hospicové centrum s půjčovnou zdravotnických pomůcek pro pacienty v domácí péči.
Datum aktualizace 22. duben 2020
Název HOSPIC DOBRÉHO PASTÝŘE - provozovatel o.s. TŘI
Poskytovatel: HOSPIC DOBRÉHO PASTÝŘE - provozovatel o.s. TŘI
Adresa Sokolská 584
Čerčany
25722
Kraj Středočeský
Kontakt Ing. Lucie Vávrová 420 317 777 381
Popis služeb Režim dne je tu výrazně odlišný od režimu nemocničního. Pacienti obývají většinou jednolůžkové pokoje s přistýlkou pro své blízké. Neruší-li to pohodu ostatních pacientů, přizpůsobuje se v maximální možné míře potřebám jednotlivců. Pacient se pohybuje po domě i mimo něj ve svém oblečení a pokud to zdravotní stav dovolí, chodí volně ven. Nebo může na čas pobyt v hospici přerušit. Prostředí hospice se maximálně blíží domácím podmínkám, ať už chodem provozu nebo vybavením, zvláště však atmosférou vytvářenou kvalitním týmem spolupracovníků.
Datum aktualizace
Název Hospic Frýdek - Místek, p.o.
Poskytovatel: Hospic Frýdek - Místek, p.o.
Adresa I. J. Pešiny 3640
Frýdek Místek
73801
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 595 538 111
Datum aktualizace 27. březen 2020
Název Hospic Hvězda
Poskytovatel: HVĚZDA - občanské sdružení
Adresa Sokolovská 967
Zlín - Malenovice
76302
Kraj Zlínský
Kontakt Bc. Malíková Eva 420 606 722 666
Popis služeb Posláním Hospice Hvězda je poskytování paliativní péče, tzn. odstraňování či zmírňování příznaků postupující závažné nevyléčitelné nemoci, u níž byly v léčbě (s ohledem na příčinu) vyčerpány všechny možnosti a prostředky vedoucí k uzdravení nemocného.
Datum aktualizace 29. leden 2018
Název Hospic Malovická
Poskytovatel: Hospic Malovická
Adresa Malovická 3304/2
Praha 4
14000
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt 420 272 011 020
Datum aktualizace 25. leden 2019
Název Hospic na Svatém Kopečku
Poskytovatel: Hospic na Svatém Kopečku
Adresa nám. Sadové 4/24
Olomouc
77900
Kraj Olomoucký
Kontakt 420 585 319 754
Popis služeb Hospic na Svatém Kopečku přijímá klienty z celé republiky, bez rozdílu věku, národnosti, sociálního postavení a vyznání. V hospici je 20 jednolůžkových pokojů s přistýlkou pro příbuzného ( doprovod ) a 5 dvoulůžkových pokojů. Všechny pokoje mají vlastní sociální příslušenství, telefon, malou chladničku a většinou televizor. K dispozici jsou také společné prostory hospice - recepce, zimní zahrada, jídelna, kaple a velká terasa.
Datum aktualizace 22. duben 2020
Název Hospic Štrasburk
Poskytovatel: Hospic Štrasburk
Adresa Bohnická 12
Praha 8
18000
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt 420 283 105 511
Popis služeb Pokoje s přistýlkou - přijímají na pobyt rodinu. Pro pacienty s onkologickou diagnózou.
Platby 300,- Kč/den
Datum aktualizace 25. leden 2019
Název Hospic sv. Alžběty
Poskytovatel: Hospic sv. Alžběty
Adresa Kamenná 36
Brno
63900
Kraj Jihomoravský
Kontakt Mgr. Hana Margoldová 420 543 214 761
Popis služeb Lůžkový hospic je nestátním zdravotnickým zařízením poskytujícím komplexní paliativní péči nemocným v pokročilých a terminálních stádiích nevyléčitelných onemocnění. Nabízí profesionální řešení bolesti, dušnosti, nevolnosti, nehojících se ran a dalších tělesných potíží, které toto období obvykle provázení. Poskytuje rovněž psychickou, sociální a duchovní pomoc pacientům i jejich rodinám. V prostorách hospice je poskytována také registrovaná sociální služba - odlehčovací pobyty (respitní péče).
Hospicová poradna - registrovaná sociální služba odborného sociálního poradenství, která poskytuje poradenství uživatelům – pečujícím o blízké, kteří trpí nevyléčitelným onemocněním v pokročilém či konečném stadiu, poradenství samotným nemocným a následně i poradenství pro pozůstalé. Součástí hospicové poradny je půjčovna pomůcek, která půjčuje zdravotnické a kompenzační pomůcky pro nemocné, jež jim usnadní pohyb, schopnost sebeobsluhy a které umožní pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí i v období posledních dnů života.
Domácí hospic – projekt, v rámci kterého je poskytována specializovaná paliativní péče v domácím nebo náhradním sociálním prostředí nemocným v pokročilých a terminálních stádiích nevyléčitelných chorob formou návštěv lékaře – specialisty, zdravotních sester, ošetřovatele, případně dalších odborníků.
Platby na www.hospicbrno.cz
Datum aktualizace
Název Hospic sv. J. N. Neumanna
Poskytovatel: Hospic sv. J. N. Neumanna
Adresa Neumannova 142
Prachatice
38301
Kraj Jihočeský
Kontakt 420 388 311 726
Popis služeb Do našeho hospice přijímáme nemocné na základě vyplněné žádosti o přijetí. Žádost kromě rodiny vyplní a nemocného doporučí ošetřující lékař (diagnóza, stávající léčba). Další služby: respitní pobyty (pacient může být přijat na dobu určitou, po té se vrací do domácího ošetřování), půjčovna pomůcek.
Platby pacient 200,- Kč/den, doprovod 50,- Kč/den
Datum aktualizace
Název Hospic Sv. Lazara
Poskytovatel: Hospic Sv. Lazara
Adresa Sladkovského 66
Plzeň
32600
Kraj Plzeňský
Kontakt sociální pracovnice 420 377 431 381
Popis služeb Do našeho hospice přijímáme nemocné na základě žádosti. Žádost kromě rodiny vyplní a nemocného doporučí ošetřující lékař (diagnóza, stávající léčba). Nemocný podepíše svobodný informovaný souhlas, který zaručuje, že do hospice nemůže být přeložen žádný pacient proti své vůli.
Platby pacient neonkologický 340 Kč/den, onkologický pacient od 70,- den (dle výše důchodu) a rodinný příslušník 50,- Kč/den
Datum aktualizace
Název HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA
Poskytovatel: Hospic sv. Štěpána
Adresa Rybářské nám 662/4
Litoměřice
41201
Kraj Ústecký
Kontakt dle příjmu pacienta od 95,- Kč/den 4 204 167 331 857
Popis služeb Nabízíme Vám komplexní ošetřovatelskou a lékařskou péči využívající moderní poznatky v léčbě bolesti a dalších příznaků ve 22 jednolůžkových pokojích s přistýlkou pro rodinného příslušníka a 2 pokojích dvoulůžkových.
Datum aktualizace
Název Hospic sv. Zdislavy
Poskytovatel: Hospic sv. Zdislavy
Adresa Pod Perštýnem 321/1
Liberec
46001
Kraj Liberecký
Kontakt 420 733 627 749
Datum aktualizace 25. leden 2019
Název HOSPIC v Mostě
Poskytovatel: HOSPIC v Mostě
Adresa Svážná 1528
Most
43401
Kraj Ústecký
Kontakt dle příjmu klienta od 90,- Kč/den 420 476 000 167
Popis služeb Lůžkové zařízení s 15 jednolůžkovými pokoji s příslušenstvím a 15 lůžky pro doprovázející slouží veřejnosti od 7. července 2005. V hospici se snaží jeho zaměstnanci vytvořit prostředí co nejvíce připomínající domácí prostředí, kde pacient sám určuje svůj denní režim. Na každém pokoji je také lůžko pro přespání blízké osoby, kterou si pacient přeje mít u sebe.
Datum aktualizace
Název Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.
Poskytovatel: Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.
Adresa Kochova 1185
Chomutov
43012
Kraj Ústecký
Kontakt prim. MUDr. Petr Štika tel: 474 447 442 420 474 447 111
Popis služeb Léčebna pro dlouhodobě nemocné je lůžkové zdravotnické zařízení, na které jsou přijímáni pacienti vyžadující dlouhodobou léčebnou péči. Pacienti jsou přijímáni z jednotlivých oddělení nemocnice na doporučení příslušného ošetřujícícho lékaře nebo z domova na doporučení příslušného praktického lékaře.
Datum aktualizace
Název LDN - Nemocnice Chrudim
Poskytovatel: LDN - Nemocnice Chrudim
Adresa Čáslavská 525
Chrudim
53701
Kraj Pardubický
Kontakt prim. MUDr. Josef Holub; Věra Chalupová - následná péče tel: 469 653 504; Lenka Dytrtová - rehabilitační následná péče tel: 469 653 505,6 420 469 688 639
Popis služeb Lůžkové zdravotnické zařízení ošetřovatelského typu s rehabilitací. Rehabilitace pacientů po úrazech a operacích. Pacienti jsou přijímáni na základě doporučení ošetřujícího lékaře pro následnou péči z jiných oddělení nemocnice. Následná péče - 20 lůžek, rehabilitabilitační následná péče - 20 lůžek.
Datum aktualizace
Název LDN Brno
Poskytovatel: LDN Brno
Adresa Červený kopec 1
Brno
63900
Kraj Jihomoravský
Kontakt MUDr.Vepřeková 420 543 165 111
Datum aktualizace
Název LDN Brno
Poskytovatel: LDN Brno
Adresa Polní 3
Brno
63900
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 543 165 356
Datum aktualizace
Název LDN Carvac s.r.o.
Poskytovatel: LDN Carvac s.r.o.
Adresa Nemocniční 52

35002
Kraj Karlovarský
Kontakt sociální pracovnice paní Pinkasová tel: 354 403 420 420 354 403 111
Popis služeb Carvac s.r.o. je soukromé zdravotnické zařízení. Provozuje léčebnu dlouhodobě nemocných, která poskytuje lůžkovou ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Péče je poskytována především pacientům z oborů interna, chirurgie, neurologie, onkologie a ARO. Podmínkou hospitalizace je doporučení praktického nebo odborného lékaře a splnění zdravotních kritérií (potřeba min. 3 hodin ošetřovatelské péče denně nebo více než 3 návštěvy zdravotní sestry u pacienta). Doba hospitalizace je časově neomezená, klienti jsou přijímáni z celé republiky. Oddělení je otevřené, proto jsou přijímáni pouze ti klienti trpící demencí, u kterých není riziko samovolného opuštění zařízení.
Platby péče je hrazena pojišťovnou, nadstandardní péče 200,- Kč/den
Datum aktualizace
Název LDN Carvac s.r.o.
Poskytovatel: LDN Carvac s.r.o.
Adresa Na Vyhlídce 20
Cheb
35002
Kraj Karlovarský
Kontakt sociální pracovnice paní Pinkasová tel: 354 403 420 420 354 403 411
Popis služeb Carvac s.r.o. je soukromé zdravotnické zařízení. Provozuje léčebnu dlouhodobě nemocných, která poskytuje lůžkovou ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Péče je poskytována především pacientům z oborů interna, chirurgie, neurologie, onkologie a ARO. Podmínkou hospitalizace je doporučení praktického nebo odborného lékaře a splnění zdravotních kritérií (potřeba min. 3 hodin ošetřovatelské péče denně nebo více než 3 návštěvy zdravotní sestry u pacienta). Doba hospitalizace je časově neomezená, klienti jsou přijímáni z celé republiky. Oddělení je otevřené, proto jsou přijímáni pouze ti klienti trpící demencí, u kterých není riziko samovolného opuštění zařízení.
Platby péče je hrazena pojišťovnou, nadstandardní péče 200,- Kč/den
Datum aktualizace
Název LDN Hradec Králové
Poskytovatel: LDN Hradec Králové
Adresa Pospíšilova 351
Hradec Králové
50002
Kraj Královéhradecký
Kontakt MUDr. Faltus Radim, ředitel 420 495 514 780
Popis služeb Léčebna dlouhodobě nemocných pro klienty z Hradce Králové a okolí.
Platby hrazeno pojišťovnou
Datum aktualizace
Název LDN Jaroměř
Poskytovatel: LDN Jaroměř
Adresa Národní 83
Jaroměř
55101
Kraj Královéhradecký
Kontakt prim. MUDr. Prokeš 420 491 810 841
Popis služeb Klasická LDN, přijímají klienty odkudkoli, i klienty s demencí.
Platby služby hradí pojišťovna
Datum aktualizace
Název LDN Moravská Třebová
Poskytovatel: LDN Moravská Třebová
Adresa Svitavská 25
Moravská Třebová
57101
Kraj Pardubický
Kontakt vedoucí lékař MUDr. Jiří Král 420 461 352 348
Popis služeb Následná péče po dobu max. 3 měsíců. Demence není kontraindikací k přijetí.
Platby hrazeno pojišťovnou
Datum aktualizace
Název LDN Nemocnice Hranice a.s.
Poskytovatel: LDN Nemocnice Hranice a.s.
Adresa Zborovská 1245
Hranice
75322
Kraj Olomoucký
Kontakt Vrchní sestra: Danuše Hašová tel: 581727211, Zdena Gnesová tel: 581679268 420 581 679 111
Popis služeb Na oddělení LDN se dostávají zejména pacienti po náhlých příhodách mozkových, po srdečních infarktech, po úrazech a se zhoubným onemocněním. Jsou zde doléčováni, probíhá rehabilitace a rekonvalescence.
Datum aktualizace
Název LDN Nemocnice Litomyšl (U Svaté Kláry)
Poskytovatel: LDN Nemocnice Litomyšl (U Svaté Kláry)
Adresa Zámecká 508
Litomyšl
57001
Kraj Pardubický
Kontakt sociální pracovnice pí Bulvová - 461 655 481 420 461 613 204
Popis služeb Oddělení slouží především k doléčení a rekonvalescenci pacientů po kardiovasculárním onemocnění, k rehabilitaci po chirurgických či ortopedických operacích, po polytraumatech a kraniotraumatech, k povýšení soběstačnosti pacientů chronicky nemocných a polymorbidních, k realimentaci nemocných s deficitem výživy.
Platby hrazeno pojišťovnou
Datum aktualizace
Název LDN Nemocnice Milosrdných bratří
Poskytovatel: LDN Nemocnice Milosrdných bratří
Adresa Polní 3
Brno
63900
Kraj Jihomoravský
Kontakt MUDr. Blanka Vepřeková 420 543 165 111
Datum aktualizace 5. říjen 2016
Název LDN Opočno
Poskytovatel: LDN Opočno
Adresa Nádražní 521
Opočno
51773
Kraj Královéhradecký
Kontakt prim. MUDr. Zima Vladimír tel: 494 667 312 420 494 667 101
Popis služeb Lůžkové zařízení následné ošetřovatelské péče. Krátkodobé pobyty pro klienty z Královéhradeckého kraje na dobu 3 měsíců s možností prodloužení.
Platby péče je hrazena pojišťovnou
Datum aktualizace
Název LDN Písek
Poskytovatel: LDN Písek
Adresa Čapkova 589
Písek
39701
Kraj Jihočeský
Kontakt prim. MUDr. Vilímek Ivo, MUDr. Kajtmanová Helena 420 382 771 111
Popis služeb rehabilitace a následná péče
Platby hrazeno pojišťovnou
Datum aktualizace
Název LDN Rybitví
Poskytovatel: LDN Rybitví
Adresa Činžovních domů 140
Rybitví
53354
Kraj Pardubický
Kontakt sociální pracovnice 420 466 680 125
Popis služeb Následná péče a rehabilitace po dobu cca 3 měsíců. Alzheimerova choroba není kontraindikací k přijetí.
Platby hrazeno pojišťovnou
Datum aktualizace
Název LDN Svitavy
Poskytovatel: LDN Svitavy
Adresa Kollárova 7
Svitavy
56802
Kraj Pardubický
Kontakt vrchní sestra Věra Stichová 420 461 569 336
Popis služeb Péče o  nemocné, u kterých je již ukončen diagnostický proces a charakter jejich nemocí vyžaduje dlouhodobou sesterskou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Standartní doba pobytu 3 měsíce.
Platby hrazeno pojišťovnou
Datum aktualizace
Sbalit