Diakonie CČE - hospic Citadela

a) Hospicová paliativní péče je poskytována nevyléčitelně nemocným klientům  v terminálním stadiu onemocnění. Převážně jde o klienty v pokročilých stádiích onkologických onemocnění.
b) Sociálně zdravotní lůžka slouží pro klienty, kteří jsou propouštění z lůžek následné péče nemocnic a jsou čekateli na umístění do domovů pro seniory nebo je zapotřebí překlenout dobu nutnou k vytvoření zázemí pro péči v rodině.
c) Odlehčovací pobytové služby jsou určeny pro rodiny trvale pečující o své blízké, za které je přebírána péče po dobu nutnou k jejich zotavení.
d) Odborné sociální poradenství je zaměřeno zejména na oblast paliativní péče a na podporu klientů a jejich rodin v tíživé situaci související s nevyléčitelným onemocněním s prognózou krátké doby života nemocného.
Poskytovatel: Diakonie ČCE Valašské Meziříčí
Typ služby: hospicová péče
Adresa: Žerotínova 1421
Valašské Meziříčí
757 01
Kraj: Zlínský
Kontakt: Ruth Kopecká, tel. 571 629 084,  mob. 605 518 212 , 420 571 629 084
E-mail: _kAkQOQ-48xy479n85pJ
WWW: www.diakonievm.cz
Platby: Podle zákona č.108/2006Sb. a vyhl. č.340/2007Sb.
Kapacita služby: 70
Datum aktualizace: 1. únor 2018