Geriatrické a doléčovací oddělení

: Lůžková část geriatrického a doléčovacího oddělení má 48 lůžek a je umístěna v areálu nemocnice v pavilonu F a pavilonu V10. Pacienti jsou přijímáni na základě doporučení praktického nebo odborného lékaře z ambulance nebo jiného oddělení nemocnice.
Největší spektrum pacientů je vyššího věku, a proto celý vyšetřovací, léčebný a rehabilitační postup je přizpůsoben těmto pacientům.

Nejčastěji jsou u nás léčeni pacienti s těmito chorobami:
• srdeční a cévní nemoci
• po cévních mozkových příhodách
• po různých zlomeninách vyžadujících delší hojení a následnou rehabilitaci
• s chronickými dlouhodobě se hojícími ranami
• po pádech a zhoršení pohyblivosti v důsledku onemocnění kloubů nebo degenerativního
poškození mozku
• s poruchami paměti
• se zhoršenou soběstačností v důsledku onemocnění
• pacienti vyžadující paliativní péči v důsledku pokročilého základního onemocnění

Naším cílem je léčit nepříjemné symptomy, které přináší základní onemocnění, t.j chronická onkologická či neonkologická bolest, dušnost, dehydratace, deprese, zácpa …. Výsledkem by měla být lepší kvalita života.
Poskytovatel: Geriatrické a doléčovací oddělení
Typ služby: následná péče
Adresa: Olomoucká 86
Opava
74679
Kraj: Moravskoslezský
Kontakt: Rýmanovská , 420 553 766 789
E-mail: 7_AjGKd_8hpxZ194-inFRW7r
WWW: www.nemocnice.opava.cz/index.php?tlacitko=oddeleni&oddeleni=LDN
Platby: péče je hrazena zdravotní pojišťovnou
Kapacita služby: 48
Pro lidi s demencí: Ano
Datum aktualizace: