Hospic sv. Alžběty

Lůžkový hospic je nestátním zdravotnickým zařízením poskytujícím komplexní paliativní péči nemocným v pokročilých a terminálních stádiích nevyléčitelných onemocnění. Nabízí profesionální řešení bolesti, dušnosti, nevolnosti, nehojících se ran a dalších tělesných potíží, které toto období obvykle provázení. Poskytuje rovněž psychickou, sociální a duchovní pomoc pacientům i jejich rodinám. V prostorách hospice je poskytována také registrovaná sociální služba - odlehčovací pobyty (respitní péče).
Hospicová poradna - registrovaná sociální služba odborného sociálního poradenství, která poskytuje poradenství uživatelům – pečujícím o blízké, kteří trpí nevyléčitelným onemocněním v pokročilém či konečném stadiu, poradenství samotným nemocným a následně i poradenství pro pozůstalé. Součástí hospicové poradny je půjčovna pomůcek, která půjčuje zdravotnické a kompenzační pomůcky pro nemocné, jež jim usnadní pohyb, schopnost sebeobsluhy a které umožní pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí i v období posledních dnů života.
Domácí hospic – projekt, v rámci kterého je poskytována specializovaná paliativní péče v domácím nebo náhradním sociálním prostředí nemocným v pokročilých a terminálních stádiích nevyléčitelných chorob formou návštěv lékaře – specialisty, zdravotních sester, ošetřovatele, případně dalších odborníků.
Poskytovatel: Hospic sv. Alžběty
Typ služby: hospicová péče
Adresa: Kamenná 36
Brno
63900
Kraj: Jihomoravský
Kontakt: Mgr. Hana Margoldová , 420 543 214 761
E-mail: %hpsR-daVX~r5cfaY9Ex5W7r
WWW: www.hospicbrno.cz
Platby: na www.hospicbrno.cz
Kapacita služby: 17
Pro lidi s demencí: Ano
Datum aktualizace: