Gerontologické centrum

Lůžkovou část Gerontologického centra tvoří lůžka odborného léčebného ústavu geriatrického, kam jsou přijímáni pacienti na základě doporučení lékaře většinou z domácí péče, nebo překladem z nemocnice (nejčastěji Fakultní nemocnice Bulovka).  Na oddělení Benákova 6 (s kapacitou 31 lůžek) přijímáme pacienty, kteří vyžadují intenzivní rehabilitaci a  ošetřovatelskou péči a  léčbu v rámci specifického geriatrického režimu. Předpokládaná doba hospitalizace na lůžkovém oddělení je asi 1 měsíc, průměrný věk pacientů je nad 80 let. Cílem naší péče je zlepšení zdravotního stavu pacienta a zlepšení jeho soběstačnosti.
Poskytovatel: Gerontologické centrum
Typ služby: následná péče
Adresa: Benákova 1100/6
Praha 8
182 00
Kraj: Hlavní město Praha
Kontakt: 420 284 683 303
E-mail: 4gsyQOQ~0kBx-~7_9mEE3W7r
WWW: www.gerontocentrum.cz
Platby: Informace naleznete na: www.gerontocentrum.cz
Kapacita služby: 31
Datum aktualizace: 6. leden 2020