Domov sv. Karla Boromejského

Zdravotní služby na lůžkách LDN jsou poskytovány pacientům na základě doporučení ošetřujícího lékaře při přeložení z nemocnice nebo praktického lékaře při změně zdravotního stavu z domova.Přijetí a doba hospitalizace se řídí zdravotním stavem pacienta.Pacientům poskytujeme doléčení, stálou lékařskou a ošetřovatelskou péči, kterou jim na potřebné úrovni nemohou zajistit jejich rodinní příslušníci, a to ani s pomocí terénních služeb (např. agentur domácí péče).Kapacita je 77 lůžek LDN a 2 lůžka zdravotně sociální.
Poskytovatel: Domov sv. Karla Boromejského
Typ služby: následná péče
Adresa: K Šancím 50
Praha 17 Řepy
16300
Kraj: Hlavní město Praha
Kontakt: SM. Konsoláta Mgr. M. Frýdecká , 420 235 301 176
E-mail: %.xBVd5j48GjGK8g8hIBV%o4Ys
WWW: www.domovrepy.cz
Platby: dle zákona 108/2006Sb.
Kapacita služby: 77
Datum aktualizace: 6. leden 2020