Geriatrické oddělení FN Plzeň

Akutní geratrická péče na lůžku, konziliárně péče neurologa a psychiatra. Aktivity pro pacienty v rámci geriatrického oddělení.
Poskytovatel: Geriatrické oddělení FN Plzeň
Typ služby: následná péče
Adresa: Eduarda Beneše 13
Plzeň
30599
Kraj: Plzeňský
Kontakt: MUDr. Soukupová Kateřina , 420 377 402 141
E-mail: %hHu_%enWdm%C4dh7srxO1p
WWW: www.fnplzen.cz
Kapacita služby: 44
Datum aktualizace: