Geriatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a  1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Geriatrická klinika je zdravotnickým zařízením poskytujícím specializovanou ambulantní a lůžkovou geriatrickou péči pacientům ze spádové oblasti Všeobecné fakultní nemocnice. Na pracovišti probíhá výuka studentů lékařství, ošetřovatelství, fyzioterapie a lékařů v předatestačním vzdělávání z geriatrie.Lůžková péče:Lůžka jsou přednostně obsazována pacienty z jiných klinik VFN, v případě volné kapacity i pacienty mimo spádovou oblast. Pobyty jsou krátkodobé a nepřesahují 1 měsíc na geriatrickém oddělení, a 6 týdnů na ošetřovatelském oddělení. U diagnostických pobytů je v rámci hospitalizace dostupný komplement vyšetřovacích metod a konziliární vyšetření specialistů (neurologie, psychiatrie ad.) a je poskytována individuální rehabilitace a skupinová ergoterapie. Léčeni jsou i pacienti s ACH v případě akutního oněmocnění.
Ambulantní služby:Klinika nabízí ambulantní diagnostiku a léčbu nejčastějších onemocnění vyššího věku. Specializovaná ambulance pro poruchy paměti poskytuje vyšetření a léčbu seniorům s kognitivními a afektivními poruchami, psychologické vyšetření. Ověřovány jsou nové léčebné postupy u Alzeheimerovy choroby a jiných demencí.
Poskytovatel: Geriatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Typ služby: následná péče
Adresa: Londýnská 15
Praha 2
12000
Kraj: Hlavní město Praha
Kontakt: prim. MUDr. Dagmar Pelíšková , 420 222 510 106
E-mail: k8twRb2H0evC1~l7VX~FW.29g
WWW: www.vfn.cz
Platby: hrazeno pojišťovnou
Kapacita služby: 74
Pro lidi s demencí: Ano
Datum aktualizace: