Databáze služeb

Název Charitní odlehčovací služby Červánky
Poskytovatel: Oblastní charita Pardubice
Adresa V Ráji 732
Pardubice
53002
Kraj Pardubický
Kontakt 420 777 736 015
Popis služeb pobytová a terénní služba: Třebosice a Pardubice
Datum aktualizace 19. březen 2019
Název Odlehčovací služba Ledax Vysoké Mýto
Poskytovatel: Ledax Vysoké Mýto o.p.s.
Adresa Žižkova 913
Vysoké Mýto
56601
Kraj Pardubický
Kontakt 420 468 008 600
Popis služeb Odlehčovací služba pomáhá rodinám nebo blízkým pečujícím zvládnout soustavnou péči o osobu starší 55 let. Tato služba je poskytována přechodně na dobu max. 3 měsíců.
Datum aktualizace 19. březen 2019
Název Odlehčovací služby Bruntál
Poskytovatel: Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.
Adresa Okružní 1779/16
Bruntál
79201
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 554 712 611
Datum aktualizace 25. březen 2019
Název Domov Sosna
Poskytovatel: Sociální služby města Třince
Adresa Habrová 302
Třinec
73961
Kraj Moravskoslezský
Datum aktualizace 17. leden 2018
Název Charitní dům sv. Alžběty
Poskytovatel: Charita Ostrava
Adresa Zelená 2514/73
Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
709 00
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 599 526 006
Popis služeb zařízení pro přechodný pobyt seniorů
Datum aktualizace 27. březen 2020
Název Diakonie CČE - středisko v Sobotíně
Poskytovatel: Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně
Adresa Petrov nad Desnou 203
Sobotín
78816
Kraj Olomoucký
Kontakt 420 583 237 176
Popis služeb Poskytujeme po přechodnou dobu pomoc lidem s projevy demence, o které jinak pečují členové rodiny nebo jiné blízké osoby v domácím prostředí.
Platby ceníky jednotlivých služeb je možné získat na uvedených telefonních číslech nebo poštovní anebo mailové adrese
Datum aktualizace 21. březen 2019
Název Domov seniorů Jankov - pobytová odlehčovací služba
Poskytovatel: Domov seniorů Jankov
Adresa Školní 161
Jankov
25703
Kraj Středočeský
Kontakt 420 317 833 391
Datum aktualizace 17. leden 2020
Název SENIOR Otrokovice, p.o. - budova C
Poskytovatel: SENIOR Otrokovice, p.o.
Adresa Tř. Spojenců 1840
Otrokovice
765 02
Kraj Zlínský
Kontakt Mgr. Alena Dušková 420 576 771 671
Datum aktualizace 28. únor 2018
Název Odlehčovací služby Bílovec
Poskytovatel: Sociální zařízení města Bílovce
Adresa Slezské náměstí 1/1
Bílovec
74301
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 556 801 592
Datum aktualizace 12. duben 2018
Název Odlehčovací služby Lanškroun
Poskytovatel: Sociální služby Lanškroun
Adresa Janáčková 1003
Lanškroun
56301
Kraj Pardubický
Kontakt Marcela Severová, DiS. 420 465 503 006
Popis služeb Tyto pobytové Odlehčovací služby jsou poskytovány časově omezenou dobu, nejdéle však po dobu tří měsíců, kdy jinak péči a podporu zajišťuje rodina nebo blízká osoba a v přechodnou dobu tuto podporu a péči není schopna zajistit (např. v době nezbytného odpočinku nebo nemoci). Celková kapacita pro Odlehčovací služby jsou 4 lůžka.
Datum aktualizace 23. únor 2018
Název Odlehčovací služba Jindra
Poskytovatel: Farní charita Litomyšl
Adresa Bělidla 392
Litomyšl
57001
Kraj Pardubický
Kontakt 420 731 598 890
Popis služeb Sociální středisko Respitní péče Jindra (dále jen RPJ) je nestátní církevní zařízení, které provozuje Farní charita Litomyšl. Poskytuje podporu lidem, kteří v přirozeném sociálním prostředí pečují o své blízké, kteří z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení nejsou plně soběstační. Na přechodnou dobu přebírá starost o seniory, chronicky nemocné či zdravotně postižené a poskytuje jim potřebnou míru podpory a sociální služby.
Datum aktualizace 27. březen 2018
Název Odlehčovací služba Jablonec n Nisou
Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.
Adresa Emilie Floriánové 1736/8
Jablonec nad Nisou
46601
Kraj Liberecký
Kontakt 420 720 559 203
Datum aktualizace 20. březen 2020
Název Diakonie ČCE- středisko v Myslibořicích
Poskytovatel: Diakonie ČCE- středisko v Myslibořicích
Adresa Myslibořice 1
Myslibořice
67560
Kraj Kraj Vysočina
Kontakt IIona Pelánová - sociální pracovnice 420 568 834 947
Popis služeb Domov se zvláštním režimem - kapacita 12 lůžek pro osoby s různým typem demence, zejména s Alzheimerovou chorobou, od 50-ti let věku, kteří vlivem své nemoci nejsou schopni sami, ani s pomocí své rodiny či přátel zvládnout péči o svou osobu.
Datum aktualizace
Název Stodská nemocnice a.s. - oddělení sociální péče
Poskytovatel: Stodská nemocnice a.s. - oddělení sociální péče
Adresa Hradecká 600
Stod
33301
Kraj Plzeňský
Kontakt Hana Houšková 420 377 193 575
Popis služeb Služby lze využívat po dobu 6 měsíců.
Datum aktualizace 20. únor 2019
Název Městský domov pro seniory - odlehčovací služby
Poskytovatel: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb
Adresa Prokopa Velikého 689
Domažlice
344 01
Kraj Plzeňský
Datum aktualizace 5. duben 2018
Název Domov V Podzámčí - odlehčovací služba
Poskytovatel: Domov V Podzámčí
Adresa Palackého 165
Chlumec nad Cidlinou
50351
Kraj Královéhradecký
Kontakt sociální pracovník 420 495 484 521
Popis služeb určeno seniorům zejména od 60 let věku, včetně seniorů s demencí
Datum aktualizace 27. březen 2018
Název Odlehčovací služba Jihlava
Poskytovatel: Integrované centrum sociálních služeb Jihlava
Adresa Žižkova 2075/106
Jihlava
58601
Kraj Kraj Vysočina
Kontakt 420 565 599 431
Popis služeb Zařízení se zaměřuje i na práci s klienty s Alzheimerovým typem demence a jinými typy demence.
Datum aktualizace 19. březen 2019
Název Domov pro seniory Třebíč Manželů Curieových, příspěvková organizace
Poskytovatel: Domov pro seniory Třebíč Manželů Curieových, příspěvková organizace
Adresa Manželů Curieových 603
Třebíč
67401
Kraj Kraj Vysočina
Kontakt 420 568 858 911
Datum aktualizace 12. duben 2018
Název Odlehčovací služba Klášterec nad Ohří
Poskytovatel: Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří
Adresa Lípová 545
Klášterec nad Ohří
43151
Kraj Ústecký
Kontakt 420 474 375 414
Datum aktualizace 20. březen 2020
Název Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Poskytovatel: Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Adresa Nádražní 933
Podbořany
44101
Kraj Ústecký
Kontakt 420 415 214 423
Datum aktualizace 20. březen 2020
Název Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec
Poskytovatel: Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec
Adresa Masarykova 1335
Žatec
43801
Kraj Ústecký
Kontakt 420 773 407 310
Datum aktualizace 20. březen 2020
Název Odlehčovací pobytová služba
Poskytovatel: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Adresa Reynkova 3643
Havlíčkův Brod
58001
Kraj Kraj Vysočina
Datum aktualizace 17. leden 2018
Název Odlehčovací služba
Poskytovatel: Sociální služby Semily
Adresa Bavlnářská 523
Semily
51301
Kraj Liberecký
Kontakt recepce 420 481 621 811
Datum aktualizace 17. leden 2018
Název Městská správa sociálních služeb Kadaň
Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Kadaň
Adresa Věžní 958
Kadaň
43201
Kraj Ústecký
Kontakt 420 474 699 700
Popis služeb Cílovou skupinou Odlehčovací služby jsou senioři od 62 let obou pohlaví, kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby.
Datum aktualizace 22. únor 2019
Název Domov důchodců Ústí nad Orlicí
Poskytovatel: Domov důchodců Ústí nad Orlicí
Adresa Cihlářská 761
Ústí nad Orlicí
56201
Kraj Pardubický
Kontakt 420 734 793 446
Datum aktualizace 11. duben 2018
Název Domov Arreta o.p.s.
Poskytovatel: Domov Arreta o.p.s.
Adresa Jungmannova 1437
Hradec Králové
50002
Kraj Královéhradecký
Kontakt Bc. Michaela Kopta Šedivá 420 495 523 414
Popis služeb Poslání
Posláním Domova Arreta o.p.s. je poskytnout pobytovou odlehčovací službu seniorům a zdravotně postiženým občanům od 19-ti let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí za podpory pečující osoby a nejsou tak schopni svoji nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami, ani za podpory terénních služeb a pečující osoba z nějakého důvodu potřebuje, aby za ni převzal krátkodobě péči jiný subjekt.

Cílová skupina
Služba je poskytována osobám ve věku od 19 let:
-          se zdravotním postižením
-          s chronickým onemocněním
A seniorům, kteří z důvodu věku či zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby při běžných činnostech každodenního života.
Poskytnutí odlehčovací služby se vylučuje, jestliže:
-        jde o osobu trvale upoutanou na lůžko
-        jde o osobu se smyslovým postižením
-        zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
-        osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
-        chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Žadatel o odlehčovací služby může být odmítnut z důvodu
-  nedostatečné kapacity zařízení

O všech odmítnutých žadatelích se vede evidence.
Platby zálohová platba 500,- Kč/den
Datum aktualizace 4. březen 2019
Název Domov pro seniory Máj České Budějovice
Poskytovatel: Domov pro seniory Máj České Budějovice, příspěvková organizace
Adresa Větrná 731/13
České Budějovice
37005
Kraj Jihočeský
Kontakt Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D., Mgr. Jana Mackovičová, Mgr. Monika Samcová, Mgr. Lenka Šafránková, Bc. Gabriela Binderová , 420 420 388 902 111
Datum aktualizace 8. září 2021
Název Domov pro seniory Kurojedy - odlehčovací služba
Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace
Adresa Americká 242
Tachov
34701
Kraj Plzeňský
Kontakt 420 374 630 133
Datum aktualizace 23. leden 2020
Název Sociální služby Města Sušice - odlehčovací služba
Poskytovatel: Sociální služby Města Sušice
Adresa Pod Svatoborem 56
Sušice
34201
Kraj Plzeňský
Datum aktualizace 23. leden 2020
Název Domov důchodců U Zlatého kohouta
Poskytovatel: Domov důchodců U Zlatého kohouta
Adresa Zborovská 857
Hluboká nad Vltavou
37341
Kraj Jihočeský
Kontakt 420 387 966 160
Datum aktualizace 23. leden 2020
Název Sociální služby Města Milevska
Poskytovatel: Sociální služby Města Milevska
Adresa 5.května 1510
Milevsko
39901
Kraj Jihočeský
Kontakt 420 382 505 250
Datum aktualizace 23. leden 2020
Název Sociální služby SOVY - odlehčovací služba
Poskytovatel: Sociální služby SOVY o.p.s.
Adresa Vyšehradská 260
Český Krumlov
38101
Kraj Jihočeský
Kontakt 420 383 134 445
Datum aktualizace 23. leden 2020
Název Odlehčovací služba Pohoda a Trnková
Poskytovatel: Diakonie ČCE - středisko Vsetín
Adresa Strmá 34
Vsetín
75501
Kraj Zlínský
Kontakt 420 571 420 617
Datum aktualizace 31. březen 2020
Název Odlehčovací služby Diakonie VM
Poskytovatel: Diakonie ČCE Valašské Meziříčí
Adresa Vrbenská 803
Valašské Meziříčí
75701
Kraj Zlínský
Kontakt 420 571 629 084
Datum aktualizace 31. březen 2020
Název Odlehčovací služba Dotek o.p.s.
Poskytovatel: Dotek o.p.s.
Adresa Pardubská 1194
Vizovice
76312
Kraj Zlínský
Kontakt 775 726 656
Popis služeb Respitní pobytová péče pro seniory s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence s kapacitou 15 míst. Respitní péče v domácnosti. Jídelna přístupná pro seniory z obce. Půjčovna pomůcek, hospicová domácí péče, cvičení, aktivizace.
Datum aktualizace 25. květen 2018
Název Pobytová odlehčovací služba Velké Meziříčí
Poskytovatel: Sociální služby města Velké Meziříčí
Adresa Zdenky Vorlové 2001
Velké Meziříčí
59401
Kraj Kraj Vysočina
Kontakt 420 603 967 714
Datum aktualizace 31. březen 2020
Název Dům pokojného stáří Valašská Bystřice - odlehčovací služba
Poskytovatel: Charita Valašské Meziříčí
Adresa Dům pokojného stáří č. p. 275
Valašská Bystřice
756 27
Kraj Zlínský
Kontakt 420 571 646 503
Popis služeb Charitní dům pokojného stáří Valašská Bystřice zajišťuje komplex rezidenčních služeb starým a zdravotně postiženým občanům, kterým byl přiznán starobní nebo invalidní důchod. Provoz Charitního domu pokojného stáří funguje nepřetržitě a je přizpůsoben potřebám a možnostem klienta. Na činnost Charitního domu pokojného stáří je organizačně a finančně napojena pečovatelská služba v domácnostech. Cílem této služby je zajištění a poskytnutí péče pro potřebné klienty mimo charitní dům. Její hlavní náplní je rozvoz obědů, nákupů a pečovatelské úkony v domácnostech na území Valašské Bystřice.
Datum aktualizace 31. březen 2020
Název Domov Na Výsluní, Hořovice
Poskytovatel: Domov Na Výsluní, Hořovice
Adresa Pražská 932
Hořovice
26801
Kraj Středočeský
Kontakt 420 311 514 895
Datum aktualizace 1. květen 2018
Název Odlehčovací služba Boršice
Poskytovatel: Charita Uherské Hradiště
Adresa Stoprounská 274
Boršice
687 09
Kraj Zlínský
Kontakt 420 572 501 130
Datum aktualizace 23. duben 2019
Název CSZS Poděbrady - pobytová odlehčovací služba
Poskytovatel: Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady
Adresa 9. května 58
Sány
289 06
Kraj Středočeský
Kontakt 420 775 760 697
Datum aktualizace 15. leden 2020
Název Odlehčovací služba PONTIS
Poskytovatel: PONTIS Šumperk o.p.s.
Adresa Gen. Svobody 2800/68
Šumperk
78701
Kraj Olomoucký
Kontakt 420 777 911 120
Popis služeb Odlehčovací službu může uživatel využít v rozmezí 1 dne nebo max. 3 měsíců
Datum aktualizace 27. březen 2018
Název Domov pro seniory Zvonková
Poskytovatel: Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 10
Adresa Zvonková 6
Praha 10
106 00
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt 420 272 173 011
Popis služeb http://csop10.cz/hlavni-stranka.aspx
Datum aktualizace 12. únor 2018
Název Domov pro seniory Vršovický zámeček
Poskytovatel: Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 10
Adresa Moskevská 21
Praha 10
101 00
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt 420 277 010 184
Datum aktualizace 12. únor 2018
Název Sociálně ošetřovatelské centrum
Poskytovatel: Sociální služby MČ Praha 12
Adresa Zárubova 971
Praha 12
143 00
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt 420 241 471 554
Popis služeb Přednost při umístění mají osoby s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 12
Datum aktualizace 17. leden 2020
Název Odlehčovací služby Mělník
Poskytovatel: Centrum seniorů Mělník
Adresa Fügnerova 3523
Mělník
27601
Kraj Středočeský
Kontakt recepce 420 315 630 040
Popis služeb Cílovou skupinou jsou senioři starší 55 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a žijí na území města Mělníka, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Datum aktualizace 30. květen 2022
Název Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb
Poskytovatel: Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb
Adresa Čs. armády 969
Zdice
26751
Kraj Středočeský
Kontakt 311 690 211, 311 690 286
Datum aktualizace 28. březen 2018
Název Stacionář sv. Františka - odlehčovací služby
Poskytovatel: Farní charita Rychnov nad Kněžnou
Adresa Palackého 111
Rychnov nad Kněžnou
51601
Kraj Královéhradecký
Kontakt 420 494 534 431
Datum aktualizace 22. únor 2019
Název Domov pro seniory Mariánské Lázně - odlehčovací služba
Poskytovatel: Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace
Adresa Tepelská 752/22
Mariánské Lázně
35301
Kraj Karlovarský
Kontakt 420 354 416 210
Datum aktualizace 18. březen 2020
Název Odlehčovací služba města Štětí
Poskytovatel: Město Štětí
Adresa U Cementárny 452
Štětí
411 08
Kraj Ústecký
Datum aktualizace 20. březen 2020
Název Senior centrum Nový Bor
Poskytovatel: Senior centrum Nový Bor
Adresa B. Egermanna 354
Nový Bor
47301
Kraj Ústecký
Kontakt 420 601 563 077
Datum aktualizace 20. březen 2020
Sbalit