Sociální služby MČ Praha 12

Adresa: Olbramovická 703
Praha 12
14300
Kraj: Hlavní město Praha
Telefon: 420 241 470 055 , 420 607 816 380
E-mail: %lzmDM4WHoBv4i29g
WWW: www.socsluzbymc12.info/pec

Služby

Pečovatelská služba pečovatelská služba
Sociálně ošetřovatelské centrum pobytová odlehčovací služba