Odlehčovací služby Lanškroun

Tyto pobytové Odlehčovací služby jsou poskytovány časově omezenou dobu, nejdéle však po dobu tří měsíců, kdy jinak péči a podporu zajišťuje rodina nebo blízká osoba a v přechodnou dobu tuto podporu a péči není schopna zajistit (např. v době nezbytného odpočinku nebo nemoci). Celková kapacita pro Odlehčovací služby jsou 4 lůžka.
Poskytovatel: Sociální služby Lanškroun
Typ služby: pobytová odlehčovací služba
Adresa: Janáčková 1003
Lanškroun
56301
Kraj: Pardubický
Kontakt: Marcela Severová, DiS. , 420 465 503 006
E-mail: %hph6b59-oAs1YUS%hFv2Z29g
WWW: www.soslla.cz
Kapacita služby: 4
Datum aktualizace: 23. únor 2018