Sociálně ošetřovatelské centrum

Přednost při umístění mají osoby s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 12
Poskytovatel: Sociální služby MČ Praha 12
Typ služby: pobytová odlehčovací služba
Adresa: Zárubova 971
Praha 12
143 00
Kraj: Hlavní město Praha
Kontakt: 420 241 471 554
E-mail: %lzmDM4WHoBv4i29g
WWW: www.socsluzbymc12.info/pec
Datum aktualizace: 17. leden 2020