Odlehčovací služby Mělník

Cílovou skupinou jsou senioři starší 55 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a žijí na území města Mělníka, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Poskytovatel: Centrum seniorů Mělník
Typ služby: pobytová odlehčovací služba
Adresa: Fügnerova 3523
Mělník
27601
Kraj: Středočeský
Kontakt: recepce , 420 315 630 040
E-mail: %5xI93bgc8m%Ccie85pJ
WWW: www.ssmm.cz
Datum aktualizace: 30. květen 2022