Databáze služeb

Název Centrum sociální pomoci města Litomyšl, domov pro seniory
Poskytovatel: Centrum sociální pomoci města Litomyšl
Adresa Zámecká 500
Litomyšl
57021
Kraj Pardubický
Kontakt soc.prac. p. Benešová 420 461 614 861
Popis služeb Základní služby - stravování, praní, úklid, vaření. Pomoc při sebeobsluze a zvládání nezbytných životních úkonů. 1x týdně dochází lékař. Nadstandartní služby za úplatu - kadeřník, masér, pedikér (docházejí).
Platby Cena lůžka od 5 500-6 500 Kč včetně základních služeb a stravy. Pokoje jsou jednolůžkové až čtyřlůžkové.
Datum aktualizace 25. leden 2018
Název Centrum sociální pomoci Vodňany - domov pro seniory
Poskytovatel: Centrum sociální pomoci Vodňany - domov pro seniory
Adresa Žižkovo náměstí 21
Vodňany
38901
Kraj Jihočeský
Kontakt sociální pracovncie tel. 383382625 420 383 382 625
Popis služeb Dnes nabízíme zájemcům pobytové sociální služby v podobě Domova pro seniory (70 lůžek) a Domova pro osoby se zdravotním postižením (10 lůžek) a pečovatelskou službou. Pobytové služby jsou poskytovány bez ohledu na místo trvaléhy bydliště zájemce. Pečovatelská služba na území města Vodňany a jeho městských částí. Bližší informace naleznete na internetových stránkách organizace www.cspvodnany.cz
Datum aktualizace
Název Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov seniorů České Velenice
Poskytovatel: Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov seniorů České Velenice
Adresa České Velenice 54,55
České Velenice
37810
Kraj Jihočeský
Kontakt Mgr. Kamila Večeřová - vedoucí DS, Lenka Kovářová - pracovnice DS 420 384 794 381
Popis služeb Poskytujeme pobytové sociální služby s celoročním charakterem tzn. ubytování, stravování ošetřovatelskou podporou a péčí, základní sociální poradenství, aktivizační činnosti, pomoc při obstarávání osobních zájmů našich uživatelů atd.
Datum aktualizace
Název Centrum sociálních služeb Kuřim
Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Kuřim
Adresa Zahradní 1275
Kuřim
66434
Kraj Jihomoravský
Kontakt Bc. Miloslava Bártová - ředitelka, Bc. Tomáš Laušman - vedoucí pečovatelské služby - sociální pracovník 420 541 231 320
Popis služeb Dům s pečovatelskou službou, Centrum denních služeb, Pečovatelská služba, Domácí zdravotní péče
Datum aktualizace
Název Centrum sociálních služeb města Uničova – Oblastní pečovatelská služba
Poskytovatel: Centrum sociálních služeb města Uničova – Oblastní pečovatelská služba
Adresa Bratří Čapků 662
Uničov
78391
Kraj Olomoucký
Kontakt Miroslava Hoduláková 420 585 054 446
Popis služeb Pečovatelská služba, Jídelna, Informační centrum pro seniory, Tísňová péče 24 hodin denně
Platby služby dle vyhlášky
Datum aktualizace
Název Centrum sociálních služeb Naděje Broumov
Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Naděje Broumov
Adresa Jiráskova 193
Broumov
55001
Kraj Královéhradecký
Kontakt ing. Milada Kubalíková 420 491 523 596
Popis služeb Zřizovatelem je Město Broumov. Domov pro seniory: ubytování ve 2 lůžkových pokojích ( 130,- Kč/lůžko/den ), celodenní stravování 91,- Kč/ den
  Pečovatelská služba: terénní služba poskytovaná Po – Pá 7,30 hod – 15,30 hod
Obě služby jsou zaregistrovány, všechny další potřebné informace jsou uvedeny přímo u registrace na stránkách MPSV nebo na stránkách Města Broumova
Platby cca 6 630,- Kč měsíčně + příspěvek na péči (pokud je přiznán)
Datum aktualizace
Název Český červený kříž Praha 9 - Dům soc. služeb Slunné stáří
Poskytovatel: Český červený kříž Praha 9
Adresa Harrachovská 422/2
Praha 9
190 00
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt 420 286 581 391
Popis služeb Víceúčelové zařízení sociální péče s nepřetržitým celoročním provozem.
Platby 430Kč/den
Datum aktualizace 6. únor 2018
Název Český červený kříž Praha 9 - Dům soc.služeb Bojčenkova
Poskytovatel: Český červený kříž Praha 9
Adresa Bojčenkova 1099/12,
Praha 14
198 00
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt 420 281 917 473
Popis služeb Poskytované služby jsou určeny především občanům hl. m. Prahy, přednostně pak obyvatelům Prahy 14. Pokud není kapacita domova naplněna, je možné poskytovat služby i mimopražským zájemcům.
Datum aktualizace 6. únor 2018
Název Charita Konice - Dům pokojného stáří Bohuslavice
Poskytovatel: Charita Konice
Adresa Bohuslavice E9
Bohuslavice
798  5
Kraj Olomoucký
Kontakt Mgr. Pavlína Pašová 420 582 383 505
Popis služeb Dům pokojného stáří Bohuslavice poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Platby dle platné Kalkulace úhrad umístěné např. na webových stránkách zařízení
Datum aktualizace 18. květen 2017
Název Charita sv. Anežky Otrokovice
Poskytovatel: Charita Otrokovice
Adresa Na Uličce 1617
Otrokovice
76502
Kraj Zlínský
Kontakt Mgr. Zdeňka Vlčková - vedoucí domova, Bc. Veronika Kazíková - soc. pracovnice, Helena Nováková - vrchní sestra 420 577 112 036
Popis služeb Nabídka komplexní péče o seniory. Aktivity pro seniory v denním centru.
Platby v souladu se zákonem 108/2006
Datum aktualizace 1. květen 2018
Název Charitní domov - řeholní sestry
Poskytovatel: Charitní domov - řeholní sestry
Adresa Hradišťská 142
Velehrad
68706
Kraj Zlínský
Kontakt generální představená: S. Kateřina Anežka Němcová 420 572 571 632
Popis služeb Pouze pro řeholní sestry.
Datum aktualizace
Název Charitní domov města Albrechtice
Poskytovatel: Charitní domov města Albrechtice
Adresa Úzká 1
Albrechtice
79395
Kraj Moravskoslezský
Kontakt Ing. Vykopal, vedoucí 420 554 652 899
Popis služeb Služba je určena sestrám Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a kněžím, jejichž
zdravotní stav vyžaduje podporu a péči jiné osoby a kteří chtějí žít v církevním prostředí.
01 starším 65 let (65 -80 let mladší senioři, nad 80 let starší senioři)
01 výjimečně i mladším 65 let, pokud jsou již ve starobním důchodu nebo v invalidním důchodu
nebo jejich zdravotní stav vyžaduje péči či pomoc druhé osoby
Platby z vyhlášky
Datum aktualizace 12. duben 2018
Název Charitní domov pokojného stáří Ratíškovice
Poskytovatel: Charitní domov pokojného stáří Ratíškovice
Adresa Dubňanská 1301
Ratíškovice
69602
Kraj Jihomoravský
Kontakt Eva Frýdková, DiS. 420 518 368 223
Datum aktualizace
Název Charitní domov sv. Mikuláše
Poskytovatel: Charitní domov sv. Mikuláše
Adresa Hlučínská 1330/7a
Ludgeřovice
74714
Kraj Moravskoslezský
Kontakt Irena Prchalová, vedoucí domova 420 595 020 550
Popis služeb Charitní domov sv. Mikuláše je otevřené zařízení, poskytující trvalé ubytování a služby seniorům v nepříznivé sociální situaci, v níž se nacházejí pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti, osamělost, chronickou chorobu, zdravotní postižení a neschopnost zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby. Služby jsou zajištěny v nepřetržitém provozu v bezbariérovém prostředí od individuálních úkonů po komplexní péči o uživatele. Cílem je vytvoření spokojeného domova seniorům v malém společenství svých vrstevníků, individuální přístup, zvyšování či udržení soběstačnosti, podpora aktivního života.      
Datum aktualizace
Název Charitní dům pokojného stáří
Poskytovatel: Charita Český Těšín
Adresa Hrabinská 17
Český Těšín
737 01
Kraj Moravskoslezský
Kontakt Bc. Šárka Jonsztová 420 558 736 910
Popis služeb Zařízení sociální péče s nepřetržitým provozem, které je určeno lidem, jejichž schopnosti jsou sníženy zejména v oblastech osobní péče a péče o domácnost a kteří v této situaci  nemohou žít ve vlastním domácím prostředí.
Platby z vyhlášky
Datum aktualizace 8. červen 2020
Název Charitní dům pokojného stáří sv. Františka
Poskytovatel: Charita Bohumín
Adresa Farská 301
Bohumín
735 81
Kraj Moravskoslezský
Kontakt pí. Stošková, ředitelka 420 596 016 070
Popis služeb Ubytování, komplexní péče, lékař dochází, fungují pouze pro obyvatele Bohumína (podmínka pro dotace od města).
Platby z vyhlášky
Datum aktualizace 12. duben 2018
Název Charitní dům pokojného stáří Svatobořice – Mistřín
Poskytovatel: Charitní dům pokojného stáří Svatobořice – Mistřín
Adresa
Svatobořice
69604
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 518 614 429
Popis služeb Charitní dům pokojného stáří Svatobořice-Mistřín je určen seniorům a zdravotně postiženým v této obci. Jde o komplex pečovatelských služeb, které mohou současně využívat zájemci o služby jak v domově tak i v terénu. Součástí služeb je středisko osobní hygieny, výdejna stravy a prádelna.
Datum aktualizace
Název Charitní dům pokojného stáří v Libošovicích
Poskytovatel: Charitní dům pokojného stáří v Libošovicích
Adresa Libošovice 39
Sobotka
50744
Kraj Královéhradecký
Kontakt Renata Najmanová 420 493 571 156
Popis služeb Rezidenční zařízení pro seniory z mikroregionu Sobotecko.
Platby dle vyhlášky (cca 7 000,- Kč měsíčně)
Datum aktualizace
Název Charitní dům pro seniory
Poskytovatel: Charita Český Těšín
Adresa Hnojník 2
Hnojník
739 53
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 558 412 510
Popis služeb Zařízení pro staré a opuštěné lidi. Kapacita domu 24 bytových jednotek cca 33 klientů. DPS spadá pod Charitu Český Těšín.
Datum aktualizace 27. březen 2018
Název Charitní dům sv. Antonína
Poskytovatel: Charitní dům sv. Antonína
Adresa Pivovarská 12/3
Karviná-Fryštát
73301
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 596 318 841
Popis služeb V domově je zajištěno ubytování v 1 lůžkových bytových jednotkách, stravování, nepřetržitý zdravotnický dohled a pečovatelské péče. Stále přítomný personál poskytuje služby na zabezpečení životních potřeb a osobních cílů uživatele.
Datum aktualizace
Název Charitní dům sv. Petra a Pavla
Poskytovatel: Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov
Adresa Slavkov 214
Slavkov
68764
Kraj Zlínský
Kontakt Straková Marie, vedoucí Charity Slavkov 420 572 648 075
Popis služeb Charitní dům je projekt srovnatelný s domovy důchodců, ale rodinného charakteru pro malý počet klientů. Je zde v nepřetržitém třísměnném provozu zajišťován komplex rezidenčních služeb a různé formy aktivizací klientů. Projekt je zaměřen na seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří již nejsou schopni žít ve vlastním sociálním prostředí. Různými aktivizacemi ať již společenskými, pracovními, či pohybovými pomáháme klientům prožít pokojné a smysluplné stáří až do naplnění života.
Datum aktualizace 1. květen 2018
Název Charitní dům sv. Václava
Poskytovatel: Charitní dům sv. Václava
Adresa Horní Němčí 158
Horní Němčí
68764
Kraj Zlínský
Kontakt Zdeňka Slabá 420 572 648 474
Popis služeb Dům poskytující pečovatelskou službou v rozšířeném dvousměnném provozu a to i o víkendech a svátcích, takže služba je zajištěna po všechny kalendářní dny. Poskytují se zde rezidenční služby, zajišťuje se celodenní strava a pečovatelské úkony dle potřeb klientů s různými druhy aktivizací. Projekt je určen ještě pro poměrně soběstačné klienty.
Datum aktualizace
Název Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří
Poskytovatel: Charita Ostrava
Adresa Kubínova 445/44
Ostrava - Heřmanice
713 00
Kraj Moravskoslezský
Kontakt Ing. Jaroslav Doležel, vedoucí 420 596 236 411
Popis služeb Základní ideou střediska je zabezpečení služeb nutných ke komplexní péči o seniory a invalidní důchodce, kteří potřebují soustavnou pomoc druhé osoby ve většině či všech životních úkonech a tuto pomoc nelze zabezpečit pomocí rodiny ani terénními sociálními službami.
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněn
Platby z vyhlášky
Datum aktualizace 25. březen 2019
Název Diakonie ČCE - Středisko Blanka - Domovinka
Poskytovatel: Diakonie ČCE - Středisko Blanka
Adresa Jiráskovo nábř. 2443
Písek
39701
Kraj Jihočeský
Kontakt 420 382 219 057
Popis služeb Komplexní sociální a zdravotní zařízení pro seniory s 31 lůžky. Dalších 8 lůžek je typu Vážka - to znamená specielně vybavebé pro klienty s Alzheimerovou nemocí. Klienti jsou přijímáni pro krátkodobé pobyty (tpzn. do 3 měsíců) i pro dlouhobé pobyty. Podmínkou přijetí je trvalý pobyt klienta v Píseku, přijetí schvaluje Rada města Písek.
Platby dle platných předpisů
Datum aktualizace 1. únor 2018
Název Diakonie ČCE – středisko v Libici nad Cidlinou
Poskytovatel: Diakonie ČCE – středisko v Libici nad Cidlinou
Adresa Husova 2
Libice nad Cidlinou
28907
Kraj Středočeský
Kontakt paní Romana Jehličková 420 325 637 304
Popis služeb Evangelický domov pro seniory je pobytové zařízení pro seniory od 65 let, kteří potřebují celodenní péči.
Datum aktualizace 20. leden 2017
Název Diakonie ČCE- středisko v Myslibořicích
Poskytovatel: Diakonie ČCE- středisko v Myslibořicích
Adresa Myslibořice 1
Myslibořice
67560
Kraj Kraj Vysočina
Kontakt IIona Pelánová - sociální pracovnice 420 568 834 947
Popis služeb Domov pro seniory - kapacita 106 lůžek, cílová skupina -  senioři se starobním důchodem, kteří vlivem stáří, nemoci, ztráty soběstačnosti nejsou schopni sami, ani s pomocí rodiny zajistit své životní potřeby. Odlehčovací služba - kapacita 3 lůžka. Cílová skupina - senioři se starobním důchodem a lidé s demencí od 50-ti let věku v nepříznivé osobní a rodinné situaci, se kterou si už sami neporadí.Domov pro osoby se zdravotním postižením - kapacita 11 lůžek . Cílová skupina - senioři a jejich rodinní příslušníci s mentálním a zdravotním  postižením od 35-ti let věku, kteří jsou v nepříznivé osobní a rodinné situaci, se kterou si už sami neporadí.)
Datum aktualizace 5. říjen 2016
Název Domov Barbora
Poskytovatel: Domov Barbora
Adresa Pirknerovo nám. 228
Kutná Hora
28401
Kraj Středočeský
Kontakt Mgr. Maria Klailová (řed.), p. Ivana Chlupáčková (socp.) 420 327 512 843
Platby dle vyhlášky
Datum aktualizace 28. březen 2018
Název Domov Bethesda
Poskytovatel: Diakonie Církve bratrské
Adresa Stoliňská 41c/2510
Praha 9
193 00
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt sociální pracovník 420 281 040 115
Datum aktualizace 23. březen 2018
Název Domov blahoslavené Bronislavy
Poskytovatel: Domov blahoslavené Bronislavy
Adresa Školní 681
Humpolec
39601
Kraj Kraj Vysočina
Kontakt Mgr.Jan Výborný 420 565 533 978
Popis služeb Domov seniorů poskytuje celoročnní pobyt, zajištěno stravování, pomoc při hygieně, úklid, pedikůra, péče o vlasy. Dále spolupracujeme s denním stacionářem je možné i divadlo adt.
Platby dle vyhlášky
Datum aktualizace 20. červen 2018
Název Domov Božice, příspěvková organizace
Poskytovatel: Domov Božice, příspěvková organizace
Adresa Božice 188
Božice
67164
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 515 257 122
Datum aktualizace 2. květen 2022
Název Domov Diakonie
Poskytovatel: Diakonie ČCE – středisko ve Dvoře Králové nad Labem
Adresa Benešovo nábřeží 1067
Dvůr Králové nad Labem
54401
Kraj Královéhradecký
Kontakt Hojný Zdeněk, Lenka Stádníková mob. 739 244 728 420 499 621 094
Popis služeb Služba zahrnuje ubytování, stravování a poskytování nezbytné celodenní pomoci. Služba je určena pro seniory ze Dvora Králové a z obcí v územní spádové oblasti města a je poskytována nepřetržitě po celý rok.
Platby viz webové stránky Domova
Datum aktualizace 25. květen 2018
Název Domov Dolní Cetno, poskytovatel sociálních služeb
Poskytovatel: Domov Dolní Cetno, poskytovatel sociálních služeb
Adresa Dolní Cetno 28
Dolní Cetno
29430
Kraj Středočeský
Kontakt sociální pracovnice Zuzana Nápravníková 420 326 356 216
Popis služeb V domově poskytují: kvalitní a klidné bydlení, celodenní stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutickou činnost, aktivizační činnost, pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Platby úhrada za poskytované služby se skládá z úhrady za bydlení a úhrady za stravování
Datum aktualizace
Název Domov důchodců "Bohemia"
Poskytovatel: Domov důchodců "Bohemia"
Adresa Malá Čermná 42
Hronov
54931
Kraj Královéhradecký
Kontakt 420 491 482 580
Popis služeb Poskytování komplexní ústavní sociální péče starým občanům, přijímají klienty s demencí, ale nemají vytvořené specializované oddělení.
Platby 5 460,- Kč až 6 120,- Kč měsíčně
Datum aktualizace 11. duben 2018
Název Domov důchodců Borohrádek
Poskytovatel: Domov důchodců Borohrádek
Adresa Rudé armády 1
Borohrádek
51724
Kraj Královéhradecký
Kontakt sociální pracovnice Lucie Grulichová 420 494 381 234
Popis služeb Poskytování sociálních služeb v souladu se Zákonem 108/2006 Sb. O sociálních službách ve znění pozdějších předpisů
Datum aktualizace
Název Domov důchodců Bystřany
Poskytovatel: Domov důchodců Bystřany
Adresa Pražská 236
Bystřany
41761
Kraj Ústecký
Kontakt Žádosti o umístění lze vyzvednout přímo v DD Bystřany, na Obecním úřadě v Bystřanech nebo stáhnout z našich internetových stránek. Kontaktní osobou je sociální pracovnice zařízení. 420 417 536 062
Popis služeb Domov pro seniory Bystřany poskytuje sociální a zdravotní služby seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci či zdravotním stavu, jsou závislí na pomoci druhé osoby a nemohou žít ve svém domácím prostředí ani využívat jiných typů služeb. Služba je individuálně plánovaná tak,aby byla co nejdéle zachována soběstačnost uživatele a vazba na blízké osoby a veřejné služby.
Datum aktualizace 20. leden 2017
Název Domov důchodců Čáslav
Poskytovatel: Domov důchodců Čáslav
Adresa Nazaret 94
Čáslav
28601
Kraj Středočeský
Kontakt Ivana Klíčková 420 327 314 221
Popis služeb Základní RHB aktivity,rozcvičování po úrazech,chůze v chodítku,pomocí holí,nácviky do schodů,individ.cvičení,skupinový tělocvik,vodoléčba/ perličková koupel celková,nožní, masáže, jízda na ortopedu,tělocvik. Fyzioterapie-magnetoterapie. Volnočasové aktivity- denní činnosti – ruční práce, výtvarní činnost, vycházky ,výlety do okolí apod.
Platby standardní
Datum aktualizace 28. březen 2018
Název Domov důchodců CHD - Zdislava
Poskytovatel: Domov důchodců CHD - Zdislava
Adresa Týnišťská 337
Třebechovice pod Orebem
50346
Kraj Královéhradecký
Kontakt Ing. Irena Dernerová - ředitelka 420 495 592 261
Popis služeb Příspěvková organizace města pro klienty z Třebechovic a okolí. Krátkodobé pobyty jsou možné podle provozu.
Platby dle vyhlášky
Datum aktualizace
Název Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem
Poskytovatel: Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem
Adresa Roháčova 2968
Dvůr Králové nad Labem
54401
Kraj Královéhradecký
Kontakt 4 204 993 218 912
Popis služeb Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem poskytuje služby formou celoročního pobytu v jedno, dvou, tří a čtyřlůžkových bezbariérových pokojích s vlastním sociálním zařízením (WC + sprcha) a balkonem. Celý areál domova je řešen bezbariérově. Klientům je zajištěna celodenní strava, úklid, praní prádla, zdravotní a ošetřovatelské služby, odborná rehabilitační péče (magnetoterapie, elektroléčba, ultrazvuk, parafínová lázeň, rašelinové zábaly, motomed).V domově je zajištěna nepřetržitá služba zdravotnického personálu. Domov dále zprostředkovává zdravotní péči – ordinační hodiny praktického lékaře, stomatologa, psychiatra a kožního lékaře. Klient má svobodnou volbu lékaře.
Datum aktualizace
Název Domov důchodců Hořice
Poskytovatel: Sociální služby města Hořice
Adresa Riegrova 2111
Hořice
50801
Kraj Královéhradecký
Kontakt sociální pracovník 420 493 538 129
Datum aktualizace 11. duben 2018
Název Domov důchodců Horní Planá
Poskytovatel: Domov důchodců Horní Planá
Adresa Komenského 6/7
Horní Planá
38226
Kraj Jihočeský
Kontakt Bc. Petra Šustrová, Martina Dvořáková 420 380 738 115
Popis služeb Domov důchodců Horní Planá poskytuje sociální pobytové služby seniorům a osobám se zdravotním postižením především z Jihočeského kraje, kteří mají z důvodu věku a zhoršeného zdravotního stavu soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, zejména při zajištění stravování, osobní hygieny, péče o domácnost, navazování a udržování sociálních kontaktů, vyřizování osobních záležitostí i při dalších činnostech.
Platby výše plateb je řízena vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách - přesné výše úhrad na www stránkách Domova důchodců Horní Planá
Datum aktualizace 28. březen 2018
Název Domov důchodců Humburky
Poskytovatel: Domov důchodců Humburky
Adresa Humburky 100
Nový Bydžov
50401
Kraj Královéhradecký
Kontakt Monika Hartmanová 420 495 490 339
Popis služeb Ošetřovatelské oddělení má kapacitu 26 obyvatel ubytovaných ve 13 dvoulůžkových pokojích. Oddělení ve druhém patře má kapacitu 21 obyvatel ubytovaných v 6 jednolůžkových pokojích, 6 dvoulůžkových a v jednom třílůžkovém pokoji. Sociální zařízení a koupelny jsou společné, na každém pokoji obyvatel je umyvadlo. Všechna podlaží domova jsou propojena výtahem.
Datum aktualizace
Název Domov důchodců Jablonecké Paseky
Poskytovatel: Domov důchodců Jablonecké Paseky
Adresa Vítězslava Nezvala 87/14
Jablonec nad Nisou
46602
Kraj Liberecký
Kontakt paní Šárka Petříčková a Magdalena Bílková 420 483 300 854
Datum aktualizace 7. říjen 2016
Název Domov důchodců Lampertice
Poskytovatel: Domov důchodců Lampertice
Adresa Lampertice 204
Trutnov
54101
Kraj Královéhradecký
Kontakt soc. pracovnice pí. Mgr. Kobrlová 702221210, soc.pracovnice pí.Bc. Etrychová 725500160
Popis služeb Domov se nachází v obci Lampertice v blízkosti komunikace na trase Trutnov – Žacléř v nejvýchodnější části Krkonoš – Rýchor, v těsném sousedství hranice s Polskou republikou.
Datum aktualizace 26. listopad 2018
Název Domov důchodců Malá Čermná
Poskytovatel: Domov důchodců Malá Čermná
Adresa Malá Čermná 42
Hronov
54931
Kraj Královéhradecký
Kontakt 420 491 482 580
Popis služeb Do ústavu se přijímají občané, kteří potřebují vzhledem ke svým sociálním poměrům a zdravotnímu stavu ústavní sociální péči.Nemohou však být přijati občané, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Žádost o přijetí (ke stažení na webových stránkách) vyplňte a zašlete nebo zaneste na krajský odbor. Můžete tak učinit i přes nás, my vám to rádi s naším zřizovatelem zprostředkujeme.
Platby 5 460,- až 6 120,- Kč měsíčně
Datum aktualizace
Název Domov důchodců Mlázovice
Poskytovatel: Domov důchodců Mlázovice
Adresa Náměstí 43
Mlázovice
50758
Kraj Královéhradecký
Kontakt 420 493 697 230
Popis služeb Domov důchodců Mlázovice je určen pro občany ve věku rozhodném pro přiznání starobního důchodu, kteří si nedokáží vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu, ztrátě soběstačnosti, zajistit životní potřeby ve svém vlastním prostředí a pomoc jim nemůže být zajištěna vlastní rodinou ani jinou sociální službou. Do Domova důchodců Mlázovice jsou přijímáni občané z obcí okresu Jičín.
Platby 270,- Kč/den pro rok 2009
Datum aktualizace 13. červen 2018
Název Domov důchodců Na zámku
Poskytovatel: Domov důchodců Na zámku
Adresa Zámecká 39
Český Dub
46343
Kraj Liberecký
Kontakt Zlámal Jiří - ředitel, Věra Rybářová - soc.pracovnice 420 485 147 072
Popis služeb Domov důchodců Český Dub poskytuje následující služby: celoroční stravování a ubytování v příjemném klidném prostředí zámecké budovy s přilehlým rozsáhlým parkem, kvalitní pečovatelskou a ošetřovatelskou péči v nepřetržitém provozu. Dále poskytujeme standardní doplňkové služby jako jsou kulturní a zábavné programy, zájezdy, různé pracovní činnosti zaměřené na nácvik a udržení motoriky a velmi oblíbené odpolední posezení v naší kavárničce, v DD poskytuje své služby kadeřnice a pedikérka. Cílovou skupinou jsou klienti s různým stupněm postižení mobility, kterým vyhovuje ubytování v historické budově našeho zařízení, Alzheimerova choroba není překážkou.
Platby dle dosud platných vyhlášek MPSV
Datum aktualizace
Název Domov důchodců Pilníkov
Poskytovatel: Domov důchodců Pilníkov
Adresa Trutnovská 176
Pilníkov
54242
Kraj Královéhradecký
Kontakt 420 499 898 125
Popis služeb Žadatelem by měla být žena již v důchodovém věku – příjemce starobního důchodu, žadatelka potřebující řešit své problémy spíše sociálního charakteru, které nemůže řešit jinak než prostřednictvím sociální služby. V době nástupu na DD by měla být samostatně mobilní a duševně zdravá.
Datum aktualizace
Název Domov důchodců Pohoda - domov pro seniory
Poskytovatel: ZSST Turnov
Adresa 28. října 812
Turnov
51101
Kraj Liberecký
Kontakt 420 481 320 070
Datum aktualizace 11. duben 2018
Název Domov důchodců Police nad Metují
Poskytovatel: Domov důchodců Police nad Metují
Adresa Na Sibiři 149
Police nad Metují
54954
Kraj Královéhradecký
Kontakt paní Věra Kašíková 420 491 541 279
Popis služeb Poskytovat  seniorům kvalifikovanou podporu a  která by jim umožňovala zachovat si v co největší míře svůj dosavadní způsob života
- usilovat o  aby se uživatelé pro své postižení  nedostali do sociální izolace  a pokud by se tak pomáhat jim z této situace najít východisko
- usilovat o popřípadě zvyšování soběstačnosti uživatelů
- vytvářet příjemné rodinné prostředí
- udržovat dobrou komunikaci mezi neboť jsou všichni v každodenním kontaktu a tím mají možnost se mezi sebou osobně poznat
- samozřejmostí je zachování lidské důstojnosti
- snaha co v nejvyšší míře omezit porušování práv uživatelů (např.uživatel nemá aktuální možnost výběru pokoje)
Datum aktualizace 11. duben 2018
Název Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace
Poskytovatel: Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace
Adresa Proseč Obořiště 1
Nová Cerekev
39415
Kraj Kraj Vysočina
Kontakt Pípal Pavel 420 565 394 112
Popis služeb Domov důchodců nabízí všestrnou péči - včetně pedikúry, návštěvy kadeřnice, ergoterapie, rehabilitace.
Platby dle vyhlášky
Datum aktualizace 12. duben 2018
Sbalit