Diakonie ČCE- středisko v Myslibořicích

Domov pro seniory - kapacita 106 lůžek, cílová skupina -  senioři se starobním důchodem, kteří vlivem stáří, nemoci, ztráty soběstačnosti nejsou schopni sami, ani s pomocí rodiny zajistit své životní potřeby. Odlehčovací služba - kapacita 3 lůžka. Cílová skupina - senioři se starobním důchodem a lidé s demencí od 50-ti let věku v nepříznivé osobní a rodinné situaci, se kterou si už sami neporadí.Domov pro osoby se zdravotním postižením - kapacita 11 lůžek . Cílová skupina - senioři a jejich rodinní příslušníci s mentálním a zdravotním  postižením od 35-ti let věku, kteří jsou v nepříznivé osobní a rodinné situaci, se kterou si už sami neporadí.)
Poskytovatel: Diakonie ČCE- středisko v Myslibořicích
Typ služby: domov pro seniory
Adresa: Myslibořice 1
Myslibořice
67560
Kraj: Kraj Vysočina
Kontakt: IIona Pelánová - sociální pracovnice , 420 568 834 947
E-mail: %hpsR-daVX~n5_en8rFvZ0ej4-rhTj
WWW: www.domovmysliborice.cz
Kapacita služby: 120
Datum aktualizace: 5. říjen 2016