Charitní domov sv. Mikuláše

Charitní domov sv. Mikuláše je otevřené zařízení, poskytující trvalé ubytování a služby seniorům v nepříznivé sociální situaci, v níž se nacházejí pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti, osamělost, chronickou chorobu, zdravotní postižení a neschopnost zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby. Služby jsou zajištěny v nepřetržitém provozu v bezbariérovém prostředí od individuálních úkonů po komplexní péči o uživatele. Cílem je vytvoření spokojeného domova seniorům v malém společenství svých vrstevníků, individuální přístup, zvyšování či udržení soběstačnosti, podpora aktivního života.      
Poskytovatel: Charitní domov sv. Mikuláše
Typ služby: domov pro seniory
Adresa: Hlučínská 1330/7a
Ludgeřovice
74714
Kraj: Moravskoslezský
Kontakt: Irena Prchalová, vedoucí domova , 420 595 020 550
E-mail: 4krxRWfjYanv5f56LTprRb~lWayET7d4Ys
WWW: www.charitahlucin.cz
Kapacita služby: 29
Datum aktualizace: