Domov důchodců Horní Planá

Domov důchodců Horní Planá poskytuje sociální pobytové služby seniorům a osobám se zdravotním postižením především z Jihočeského kraje, kteří mají z důvodu věku a zhoršeného zdravotního stavu soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, zejména při zajištění stravování, osobní hygieny, péče o domácnost, navazování a udržování sociálních kontaktů, vyřizování osobních záležitostí i při dalších činnostech.
Poskytovatel: Domov důchodců Horní Planá
Typ služby: domov pro seniory
Adresa: Komenského 6/7
Horní Planá
38226
Kraj: Jihočeský
Kontakt: Bc. Petra Šustrová, Martina Dvořáková , 420 380 738 115
E-mail: ZoBBR9enW7c-U2.h78AkO1p6Jvm.CckkakBFRYUSZ_uz2Zd7T-M
WWW: www.ddhplana.cz
Platby: výše plateb je řízena vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách - přesné výše úhrad na www stránkách Domova důchodců Horní Planá
Kapacita služby: 110
Datum aktualizace: 28. březen 2018