Charitní dům sv. Petra a Pavla

Charitní dům je projekt srovnatelný s domovy důchodců, ale rodinného charakteru pro malý počet klientů. Je zde v nepřetržitém třísměnném provozu zajišťován komplex rezidenčních služeb a různé formy aktivizací klientů. Projekt je zaměřen na seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří již nejsou schopni žít ve vlastním sociálním prostředí. Různými aktivizacemi ať již společenskými, pracovními, či pohybovými pomáháme klientům prožít pokojné a smysluplné stáří až do naplnění života.
Poskytovatel: Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov
Typ služby: domov pro seniory
Adresa: Slavkov 214
Slavkov
68764
Kraj: Zlínský
Kontakt: Straková Marie, vedoucí Charity Slavkov , 420 572 648 075
E-mail: 1knx-7i_65FvRf~90dm%Ce.8~hqhT65j4mnhTj
WWW: www.uhbrod.charita.cz
Kapacita služby: 12
Datum aktualizace: 1. květen 2018