Domov důchodců Bystřany

Domov pro seniory Bystřany poskytuje sociální a zdravotní služby seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci či zdravotním stavu, jsou závislí na pomoci druhé osoby a nemohou žít ve svém domácím prostředí ani využívat jiných typů služeb. Služba je individuálně plánovaná tak,aby byla co nejdéle zachována soběstačnost uživatele a vazba na blízké osoby a veřejné služby.
Poskytovatel: Domov důchodců Bystřany
Typ služby: domov pro seniory
Adresa: Pražská 236
Bystřany
41761
Kraj: Ústecký
Kontakt: Žádosti o umístění lze vyzvednout přímo v DD Bystřany, na Obecním úřadě v Bystřanech nebo stáhnout z našich internetových stránek. Kontaktní osobou je sociální pracovnice zařízení. , 420 417 536 062
E-mail: Z_klacjjWgLjGKlg7gLhTj
WWW: www.dd-bystrany.cz
Kapacita služby: 197
Datum aktualizace: 20. leden 2017